Numer POGOTOWIA ANTYSEPSOWEGO: 18 262 20 85  więcej info...

Wiadomości

Nie daj się spasteryzować!

Czy zastanawiało Was kiedykolwiek skąd bierze się podział na medycynę konwencjonalną (alopatyczną, współczesną) i niekonwencjonalną (tradycyjną, alternatywną, naturalną, holistyczną)? Czy tak było zawsze? Dlaczego przedstawiciele jednego i drugiego nurtu walczą ze sobą...

19-09-2020 Wiadomości

Czytaj więcej

Bezkarność+

Na najbliższym posiedzeniu sejmu, 16 i 17 września, punkt ustawy nazwanej "Bezkarność+", będzie procedowany: "Nie popełnia przestępstwa, kto w celu zapobiegania COVID-19 narusza obowiązki służbowe lub obowiązujące przepisy, jeżeli działa w...

15-09-2020 Wiadomości

Czytaj więcej

Stowarzyszenie nie udziela porad medycznych

"Jeśli zrezygnujesz z wolności na rzecz bezpieczeństwa,
nie będziesz miał żadnej z tych rzeczy"

Zostań członkiem Stowarzyszenia

Opublikowano: 15.10.2018 Autor: Webmaster

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która:

1) jest zainteresowana aktywnym działaniem w Stowarzyszeniu,
2) przekazała Zarządowi wypełnioną deklarację członkowską (proszę pobrać deklarację, wydrukować i wypełnić. Następnie przesłać na adres Stowarzyszenia),
3) uzyskała zgodę Zarządu na przyjęcie w poczet członków. Zarząd ma obowiązek podjąć uchwałę o przyjęciu lub nie kandydata w przeciągu 4 tygodni od dnia złożenia deklaracji członkowskiej. W przypadku nie przyjęcia do stowarzyszenia zarząd zobowiązany jest podać takiej osobie przyczynę odrzucenia wniosku.
4) opłaciła pierwszą składkę członkowską (10 zł miesięcznie),
5) posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

STATUT STOWARZYSZENIA

DO POBRANIA:
deklaracja członkowska
deklaracja członkowska firmy

(aby ściągnąć, naciśnij prawy klawisz myszki i wybierz "zapisz jako")

Ochotnik Pogotowia
1. Ochotnikiem Pogotowia Antysepsowego może zostać tylko i wyłącznie osoba będąca członkiem Stowarzyszenia Zdrowa Polska - Czyńmy dobro.
2. Po zapoznaniu się ze Statutem Stowarzyszenia  i podjęciu decyzji o przystąpieniu, należy wypełnić i wysłać deklaracje (plik pdf deklaracja członkowska). Przystąpienie do Stowarzyszenia rodzi pewne obowiązki, o których mowa w Statucie.
3. Deklarację przesyłamy w oryginale na adres siedziby POCZTĄ TRADYCYJNĄ.
4. Po otrzymaniu oryginału deklaracji POCZTĄ TRADYCYJNĄ, zostaje wysłane potwierdzenie mailowo o przyjęciu w poczet członków wraz z nadanym numerem członkowskim.
     W przypadku osoby chcącej być ochotnikiem pogotowia, Zarząd musi dokonać analizy czy w danym rejonie jest potrzebny ochotnik.

    Nie każdy członek Stowarzyszenia musi być ochotnikiem pogotowia, ale każdy ochotnik musi być członkiem Stowarzyszenia.
 

Uwaga

Informacje zawarte na tych stronach nie są podręcznikiem medycyny, ani nie służą do diagnostyki lekarskiej. Są tylko zbiorem informacji dotyczących wspomagania leczenia oraz wrażają opinię ich autorów na podstawie art. 54.1 Konstytucji RP, która to gwarantuje im wolność do wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
Sugestie zawarte tutaj zawarte są tylko i wyłącznie informacją, która może oczywiście być wykorzystana, ale każdy organizm może reagować inaczej.
Każde użycie opisanych substancji musi być skonsultowane z lekarzem. Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za skutki zastosowania zawartych na tych stronach informacji.