Numer POGOTOWIA ANTYSEPSOWEGO:
18 262 20 85 
MAPA POGOTOWIA

W listopadzie 2021 r. Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji Leków (EMA) przyjął pozytywną opinię, zalecając przyznanie w wyjątkowych okolicznościach pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego tecovirimat siga, przeznaczonego do leczenia choroba ortopokswirusowa (ospa prawdziwa, ospa małp, powikłania krowianki i krowianki ) u dorosłych i dzieci o masie ciała co najmniej 13 kg. [17] Wnioskodawcą o ten produkt leczniczy jest Siga Technologies Netherlands BV . [17] Tecovirimat został dopuszczony do użytku medycznego w Unii Europejskiej w styczniu 2022 r. [4] [18]

siga

„…następna epidemia może powstać na ekranie komputera terrorysty, który zamierza wykorzystać inżynierię genetyczną do stworzenia syntetycznej wersji wirusa ospy… Bill Gates

W grudniu 2021 r. Ministerstwo Zdrowia Kanady zatwierdziło doustne Tpoxx do leczenia ospy u osób ważących co najmniej 13 kilogramów (29 funtów). Wyniki badań klinicznych z udziałem tecovirimatu potwierdzają jego zastosowanie przeciwko ospie prawdziwej i innym pokrewnym ortopoksywirusom. Wykazał potencjał do różnych zastosowań, w tym profilaktyki zdrowotnej , jako terapeutyk poekspozycyjny, terapeutyczny i uzupełniający szczepienia. [12]

Tecovirimat można przyjmować doustnie i został niedawno dopuszczony do badań fazy II przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA). W badaniach fazy I tecovirimat był ogólnie dobrze tolerowany bez poważnych działań niepożądanych. [13] Ze względu na jego znaczenie dla obrony biologicznej , FDA wyznaczyła tecovirimat do statusu „szybkiej ścieżki”, tworząc ścieżkę do przyspieszonego przeglądu FDA i ostatecznego zatwierdzenia przez organy regulacyjne. 13 lipca 2018 r. FDA ogłosiła zatwierdzenie tecovirimatu. [14]

https://www.siga.com/about-siga/

PRODUCENT LEKU !   
OFICJALNA STRONA PRODUCENTA Z CYTATEM BILLA G !

Konstytucja

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

Art. 54. Zasada wolności poglądów

1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

Materiały zamieszczone na stronach służą wyłącznie do celów edukacyjnych i informacyjnych, czasami tylko poglądowych,
dlatego nigdy nie może zastąpić opinii pracownika służby zdrowia.
Takie jest prawo i sie tego trzymajmy, zgodnie z art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ