Plany rządu i skandaliczny projekt ustawy 1449

Apelujemy o mobilizację i UDOSTĘPNIANIE

Trzeba nagłośnić plany rządu i skandaliczny projekt ustawy 1449

Powrót regionalnych lockdownów i przymus szczepień na Covid-19

W rozmowie z PAP minister Niedzielski zdradził, że "powoli docieramy do punktu, gdzie trzeba zacząć o obowiązku szczepień myśleć. Nowe obostrzenia będą wprowadzane regionalnie, w zależności od skali zakażeń i liczby zaszczepionych.
Jeśli będą więc dwa regiony ze zbliżoną liczbą zakażeń w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców, to większe obostrzenia będą wprowadzane tam, gdzie poziom zaszczepienia jest niższy."


Projekt ustawy nr 1449 jest swoistym koniem trojańskim! Pod pretekstem walki z pandemią zawarto w nim szereg antyobywatelskich zapisów!

Powiatowy inspektor sanitarny będzie mógł skierować na 30-dniową kwarantannę – do wskazanego przez siebie izolatorium. Brak jest uzasadnionych podstaw do wskazanego ograniczenia wolności w takim długim okresie – na podstawie podejrzenia stanu zachorowania.

Projekt przewiduje wprowadzenie kar administracyjnych od 5.000 do 30.000 zł za tzw. „kłamstwo covidowe”, tj. np. nieujawnienie w wyczerpujący sposób informacji o osobach, z którymi miało się kontakt w okresie inkubacji wirusa. To faktyczne nowe uprawnienia dla inspektorów i wdrażanie ich w rolę policji sanitarnej.

Projekt ten budzi wiele innych wątpliwości – dlaczego np. znosi on brak wymogu szczepień obowiązkowych dla osób przebywających w Polsce krócej niż 3 miesiące (usunięcie art. 17 ust. 1a ustawy)? Dlaczego w uzasadnieniu projektu Fundusz Kompensacyjny jest nazywany „kluczem dla powszechnej realizacji szczepień ochronnych”? Wątpliwości budzi dopuszczenie do wykonywania szczepień studentów medycyny i pielęgniarstwa. Czy naprawdę mimo zastoju w programie szczepień planowane są tak masowe szczepienia, że konieczne jest poszerzanie katalogu szczepiących o studentów mimo dopuszczenia już wcześniej higienistek szkolnych i felczerów z Ukrainy? Wydaje się, że tego typu zabiegi prawne mają przygotować grunt pod wprowadzenie obowiązku szczepień przeciw Covid-19.

Jednym z elementów projektu jest też kwestia odszkodowań za niepożądane odczyny poszczepienne. Według doniesień medialnych projekt był blokowany z powodu skąpstwa w ministerstwie finansów.
Rekompensaty mają być przyznawane jedynie za NOPy wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego. Warunkiem realizacji rekompensat jest wystąpienie wstrząsu anafilaktycznego lub hospitalizacja powyżej 14 dni. Rząd nie przewiduje możliwości dochodzenia zadośćuczynienia za śmierć w wyniku NOPów osobom najbliższym, jednak przewidział górną granicę rekompensaty (100 tys. zł niezależnie od stopnia uszkodzenia zdrowia oraz od okresu rehabilitacji).

Co z osobami, które będą wymagały już stałej, dożywotniej rehabilitacji? Co z bliskimi osób, które zmarły po szczepieniu?

Ustawa musi przewidywać wypłaty zadośćuczynienia za krzywdę i odszkodowanie (rentę) z tytułu utraconych korzyści (zarobków) i zwiększonych wydatków, np. na koszty opieki. W tej chwili ustawa zamyka drogę do roszczeń powyżej 100.000 zł.

To sytuacja skandaliczna, że rząd z jednej strony namawiał do masowych szczepień, a z drugiej unika odpowiedzialności za ewentualne powikłania wobec osób poszkodowanych.

Świadczenie nie przysługuje, jeśli hospitalizacja miała przyczynę SARS-Cov2 (art. 17a – 2 – ust. 5). Niezależnie od wiarygodności testów, osoby zaszczepione mogą mieć w trakcie przyjęcia do szpitala pozytywny wynik testu z uwagi na np. zarażenie w punktach szczepień, czy bezpośrednio po szczepieniu. Tacy pacjenci będą wykluczeni z rekompensat!

Ministerstwo Zdrowia przyznaje równolegle, że przygotowało projekt ustawy, który ma umożliwić pracodawcy kontrolę stanu zaszczepienia swoich pracowników! Przyznaje, że złoży projekt poselski, aby ominąć wymóg konsultacji społecznych i wskazania oceny skutków regulacji. A skutkiem będzie pierwszy krok w legitymizowaniu systemu segregacyjnego w polskim prawie! Pracodawcy będą mogli w konsekwencji zmienić miejsce pracy pracownika, a także w konsekwencji jego wynagrodzenie!

Ustawa na dzień dzsiejszy nadal jest projektem.