plen

Algorytm dożylnego podawania Ascorbinianu Sodu