Numer POGOTOWIA ANTYSEPSOWEGO:
18 262 20 85 
MAPA POGOTOWIA

     O godzinie 1:00 GMT 24 marca 2020 r. , cały świat 195 krajów zgłosił potwierdzone przypadki COVID-19. 379 000 osób zostało potwierdzonych tą chorobą, a 16 500 zakażonych nie przeżyło [54].
     Ponieważ świat jest zakładnikiem nieoczekiwanego, wykładniczego i katastrofalnego rozprzestrzeniania się COVID-19 spowodowanego przez koronawirusa SARS-CoV-2, rządy i banki centralne na całym świecie podejmują desperackie, aczkolwiek niemal bezskuteczne próby powstrzymania krwotoku gospodarczego i finansowego w ich kraje. Kraje dotknięte COVID-19 podejmują plany stymulacyjne o wartości 16% PKB (Niemcy) w celu zwalczania ogromnych zakłóceń życia ludzi i przedsiębiorstw we wszystkich branżach i sektorach z powodu bezprecedensowych środków ograniczających [1, 2, 3].
     W miarę rozprzestrzeniania się COVID-19 staje się oczywiste, że świat był całkowicie nieprzygotowany na pandemię COVID-19. Włochy i inne kraje, takie jak Francja, starają się sprostać rosnącym wymaganiom dotyczącym leczenia zainfekowanych w obliczu malejących zasobów, w tym sprzętu ochronnego, sprzętu medycznego, przestrzeni szpitalnej i siły roboczej [55].

     Tym, co sprawia, że ​​COVID-19 jest wyjątkowo szkodliwy i różni się od innych wirusów, takich jak grypa, jest jego zdolność do wywoływania ARDS nawet u 41,8% zakażonych pacjentów w stosunkowo krótkim czasie, niezależnie od wieku i współistniejących chorób współistniejących. Po wystąpieniu COVID-19 pacjenci mogą zacząć odczuwać duszność (duszność), która może szybko przekształcić się w zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) i niewydolność narządów końcowych [50, 56, 57].
     Niektóre odpowiedzi z krajów, które zawierają COVID-19, rozciągają się od ogólnych badań całej populacji na danym obszarze [4], aż po poważne ograniczenia badań [5]. Światowa Organizacja Zdrowia wzywa wszystkie kraje do przetestowania WSZYSTKICH podejrzanych przypadków, ponieważ uważa, że ​​COVID-19 okazuje się być „GLOBALNYM KRYZYSEM ZDROWIA naszych czasów” [6] .

Przekazywalność i przechowywanie
     Powód, dla którego WHO kładzie nacisk na testowanie, a także dlaczego kraje takie jak Wielka Brytania wybrały przeciwne kierunki, wynikają z podstawowego zrozumienia, że ​​COVID-19 ma wyjątkowo wysoki współczynnik przenikalności. Kraje, które opóźniły środki ograniczające, odnotowują wykładniczy wzrost w potwierdzonych przypadkach.   Drakońskie środki wdrożone przez rząd Chin, które ograniczyły przemieszczanie się blisko połowy całej populacji, skutecznie powstrzymały rozprzestrzenianie się wirusa w Hubei i innych częściach Chin [9].

{Źródło: Macintyre CR. Na ostrzu noża pandemii COVID-19: czy nadal jest możliwe powstrzymanie? Praktyka zdrowia publicznego Res. 2020; 30 (1): 3012000].

     Bezpośrednim kryzysem, z którym borykają się systemy opieki zdrowotnej na całym świecie, szczególnie w krajach, które nie wdrożyły w odpowiednim czasie środków ograniczających rozprzestrzenianie, jest całkowite załamanie ich systemów OIOM z powodu wysokich wymagań w leczeniu ARDS podczas niekontrolowanych wybuchów epidemii.

Lombardia we Włoszech zgłosiła niemożliwy do opanowania wzrost liczby pacjentów wymagających przyjęcia na OIOM. W Lombardii 12% wszystkich pozytywnych przypadków i 16% wszystkich hospitalizowanych pacjentów wymagało opieki na OIOM [10]. Odsetek zgłoszony jest znacznie wyższy niż zgłoszony w Chinach, gdzie tylko 5% pozytywnych przypadków wymagało przyjęcia na OIOM [11]. Kraje takie jak USA już teraz przewidują ogromny niedobór opieki na OIOM, jeśli krzywa częstości infekcji nie zostanie spłaszczona.

Jak skuteczne są środki ograniczające w kontrolowaniu transmisji nieudokumentowanych?

     W USA, jeśli 40% populacji zostanie zarażonych w ciągu 6 miesięcy, 98,8 miliona osób w USA zostanie zarażonych, a 20,5 miliona będzie wymagało hospitalizacji. 4,4 miliona będzie musiało zostać przyjętych na OIOM. Przy obecnej pojemności 1,3 miliona osób nie będzie miało dostępu do łóżek szpitalnych, a 295 000 osób może nie mieć dostępu do łóżek OIOM. Jeśli wskaźnik zakażeń zmniejszy się o połowę do 20%, USA mogą być w stanie zaspokoić potrzeby pacjentów w czasie kryzysu, jeśli jednoczesne miary zmniejszenia zajętości łóżka o 50%, a krzywa transmisji może zostać przedłużona z 6 miesięcy do 12 miesięcy [12, 13].
Począwszy od 21 marca 2020 r. Środki blokujące w Stanach Zjednoczonych dotknęły 70 milionów Amerykanów w miastach Nowy Jork, Los Angeles, Chicago, San Diego i San Francisco [14]. Ograniczenie jest prawdopodobnie jedynym skutecznym środkiem spłaszczającym krzywą transmisji w tym momencie ze względu na niezwykle wysokie nieudokumentowane przypadki COVID-19, które były odpowiedzialne za rozprzestrzenianie się choroby.
Ruiyun Li i in. poinformował 13 marca 2020 r., że przed wprowadzeniem ograniczeń podróżowania w Chinach w dniu 23 stycznia 2020 r. około 86% wszystkich infekcji było nieudokumentowanych. Li i in. stwierdził, że nieudokumentowane infekcje były źródłem 79% udokumentowanych przypadków, zapewniając wiarygodne wyjaśnienie szybkiego rozszerzenia geograficznego SARS-CoV2 [15].  
      Odkrycie przedłużonej obecności wirusowego RNA SARS-CoV2 w próbkach kału do 47 dni po wystąpieniu pierwszego objawu u dorosłych i dzieci, u których wynik testu ujemnego w kierunku próbek układu oddechowego jest ujemny , zwiększa możliwość transmisji z ust i kału, dodatkowo komplikując zadanie kontrolowania zakaźne rozprzestrzenianie się COVID-19 [16, 17].
Bezobjawowe transmisje nigdy nie były zgłaszane w poprzednich epidemiach i pandemiach. Ta funkcja COVID-19 jest wyjątkowa i niespotykana.

       Wysoka transmisyjność i zdolność do wywoływania ARDS u zainfekowanych sprawia, że ​​COVID-19 jest „ GLOBALNYM KRYZYSEM ZDROWIA naszych czasów”. 24 marca 2020 r. Nie ma oficjalnie uznanego protokołu zapobiegania i / lub leczenia COVID-19 , Jednak naukowcy z całego świata zgłosili sukces w stosowaniu leku farmaceutycznego o nazwie chlorochina.

COVID-19, Chlorochina i hydroksychlorochina - połączenie malarii

Federalna Administracja Żywności i Narkotyków (FDA) w Stanach Zjednoczonych wydała w dniu 20 marca 2020 r. Oświadczenie wyjaśniające swoje stanowisko, w którym stwierdza, że ​​obecnie „nie ma zatwierdzonych przez FDA środków terapeutycznych ani leków do leczenia, leczenia lub zapobiegania COVID-19” , ale agencja aktywnie współpracuje z innowatorami z Chin, Japonii, Korei Południowej, Włoch i USA w celu przyspieszenia rozwiązań w leczeniu COVID-19 [18].
Chociaż w krajach takich jak Chiny i Korea z powodzeniem stosowano kilka leków przeciwwirusowych, chloroquina okazała się najbardziej obiecująca. Główne szpitale w Chinach prowadzą badania kliniczne dotyczące skuteczności chlorochiny w leczeniu COVID-19; podczas gdy lekarze francuscy i koreańscy również odnotowali wielki sukces [25, 19, 20, 21, 22, 23].
Chlorochina i jej mniej toksyczna pochodna hydroksychlorochina są stosowane w leczeniu malarii od lat 40. XX wieku [24]. Potencjalne działanie cytotoksyczne tego związku jest czynnikiem wymagającym dwóch rozważań przed wdrożeniem na szeroką skalę [20, 26, 27]. Dlaczego stary lek przeciwmalaryczny okazał się skuteczny w leczeniu COVID-19?

COVID-19, malaria i haptoglobina - bezkomórkowe połączenie hemoglobiny

Pasożyt malarii zaraża gospodarzy trawiąc hemoglobinę i uwalniając utlenioną formę hemu, która jest toksyczna dla błon biologicznych. Pasożyt malarii może zabezpieczyć te toksyczne wolne hemy, aby się chronić. Lek przeciwmalaryczny chlorochina wiąże się z toksycznym wolnym hemem, zwiększając jego toksyczność, zakłócając jednocześnie zdolność pasożyta do sekwestracji tego toksycznego wolnego hemu. W ten sposób wolny cytotoksyczny hem gromadzi się do śmiertelnych poziomów w erytrocytach (czerwonych krwinkach) zakażonych pasożytami malarii [28, 29].
W ciężkiej malarii, bezkomórkowa hemoglobina, będąca POTENCJĄ CHŁODZĄCĄ TLENKU AZOTU, jest często znacznie podwyższona, powodując hemolizę. Zdolność bezkomórkowej hemoglobiny do gaszenia tlenku azotu zwiększa produkcję prozapalnych cytokin, śródbłonkową aktywację czynnika jądrowego κB, cytoadherencję, a następnie uszkodzenie komórek. Bezkomórkowa hemoglobina wzrasta proporcjonalnie do ciężkości choroby w malarii, a jej poziomy często korelują ze złym wynikiem klinicznym [30].

Hemoglobina bezkomórkowa - przyczyna zespołu ostrej niewydolności oddechowej w COVID-19

     Krytycznie chorzy pacjenci z COVID-19 często rozwijają zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS), w którym obserwowano zalanie pęcherzyków płucnych (obrzęk), śródmiąższowe zapalenie i niedodmę kompresyjną, a także wzrost tkanki płucnej i zmniejszenie objętości gazu w płucach [33, 34, 35 ]. U pacjentów z ARDS śmiertelność wynosi 30–50% z powodu niekontrolowanego zdarzenia kaskadowego, rozpoczynającego się od przepuszczalności komórek śródbłonka naczyń włosowatych płuc i wycieku płynu do miąższu płucnego, po czym następuje burza cytokin naznaczona ostrymi odpowiedziami zapalnymi [48].
      Pacjenci z COVID-19, u których rozwija się ARDS, wymagają intubacji i inwazyjnej wentylacji mechanicznej w celu ułatwienia oddychania, ponieważ narastająca hipoksemiczna niewydolność oddechowa powoduje ostre rozlane uszkodzenie pęcherzyków płucnych [36]. W artykule opublikowanym 18 marca 2020 r. Podano, że 41,8% spośród 201 kohortowych pacjentów z potwierdzonym COVID-19 między 25 grudnia 2019 r. A 26 stycznia 2020 r. Rozwinęło ARDS i nieco ponad połowa zmarła [37, 56]. Podczas gdy inny artykuł opublikowany 6 marca 2020 r. Wyszczególniał zaburzenia funkcji krzepnięcia u pacjentów z SARS-CoV-2 w porównaniu do kontroli zdrowia [38]
      Od dawna wiadomo, że podczas krytycznej choroby czerwone krwinki ulegają szkodliwym zmianom, które powodują hemolizę.
      Dopiero niedawno uwolnienie wolnego hemu wiąże się również z zapaleniem pęcherzyków płucnych i krzepnięciem w ARDS [39].
      Od 2015 r. Szczegółowo udokumentowano rolę bezkomórkowego hemu w zaburzeniach niehemolitycznych, takich jak ostre uszkodzenie płuc i zespół ostrej niewydolności oddechowej. Wolny hem może usuwać tlenek azotu (NO) nawet 1000 razy szybciej niż hem związany w czerwonych krwinkach. Szybka utrata biodostępności śródbłonka NO prowadzi do nadciśnienia, krzepnięcia i rozwoju ogólnoustrojowego stanu zapalnego [40].
      Przełomowe badanie opublikowane przez Shaver et. al w 2016 r. jednoznacznie wykazali, że podwyższona bezkomórkowa hemoglobina (CFH) w przestrzeni powietrznej jest istotnym czynnikiem wpływającym na przepuszczalność bariery płucnej, zapalenie i uszkodzenie nabłonka w ludzkich i eksperymentalnych modelach zwierzęcych ARDS. Najważniejszym objawieniem w tym artykule było zaangażowanie jonów żelaza w patologię CFH w ARDS. Wolny hem tylko z centrami chlorkowymi był w stanie zwiększyć przepuszczalność pęcherzyków płucnych. W przeciwieństwie do hemu z jonami żelaza, wolny od hemu chlorek był NIEMOŻLIWY do indukowania prozapalnej ekspresji cytokin lub powodowania uszkodzeń komórek nabłonkowych [41].
      Ostatnie prace Habbegera i in. (2019) wykazali również, że bezkomórkowa hemoglobina w przestrzeni powietrznej pacjentów z ARDS była zdecydowanie związana z uszkodzeniem nabłonka płuc, zapaleniem przestrzeni powietrznej i przepuszczalnością pęcherzyków płucnych [42].

Dlaczego hemoglobina bezkomórkowa jest tak niebezpieczna?

      Określenie „wolny hem” może być nieco mylące, ponieważ hem jest wyjątkowo hydrofobowy i nie może samodzielnie utrzymywać się w warunkach fizjologicznego pH. Wolny hem właściwie opisuje hem, który NIE jest STABILIZOWANY w białkach hem, takich jak hemoglobina lub mioglobina. Wolny hem ma niestabilną formę FERRIC, którą można przenieść do szerokiego zakresu białek i lipidów opartych na błonie akceptorowej hem, takich jak lipoproteiny i albumina [31].
      Problem polega na tym, że gdy bezkomórkowa hemoglobina przyłącza się do akceptorów hemowych, inicjują one kaskadę reakcji łańcuchowych wolnych rodników, takich jak peroksydacja lipidów w przypadku przyłączania się do lipoprotein. Utlenione lipoproteiny są cytotoksyczne i stanowią jedną z głównych przyczyn cytotoksyczności wolnej hem i efektów zapalnych [31]. Bezkomórkowa hemoglobina w układzie naczyniowym prowadzi do zwężenia naczyń krwionośnych i uszkodzenia przez wychwytywanie tlenku azotu i / lub reakcje oksydacyjne tych wolnych hemu [32].
      Podobnie jak pasożyt malarii, który może chronić się przed toksycznym działaniem wolnego hemu, ciało ludzkie ma również skuteczny wrodzony system obrony, który sekwestruje cytotoksyczną hemoglobinę bez komórek. Jednym z nich jest haptoglobina, białko ostrej fazy, które wiąże i usuwa wolną hemoglobinę z krążenia [31]. Wiążąc bezkomórkową hemoglobinę, haptoglobina zapobiega procesom oksydacyjnym i hamuje hartowanie tlenku azotu, tym samym znacznie zmniejszając toksyczność hemoglobiny bezkomórkowej [43].

Zaleta polimorfizmu haptoglobiny Hp2 / Hp2 w COVID-19

Istnieją dwa współdominujące allele genu haptoglobiny (Hp). Hp1 i Hp2 mają trzy genotypy: Hp1 / Hp1, Hp1 / Hp2 i Hp2 / Hp2. Co ciekawe, zaobserwowano korelację z nasileniem malarii, w której 74% pacjentów z ciężką malarią ma genotyp Hp2 / Hp2, podczas gdy 31% nosicieli tego samego allelu Hp2 / Hp2 wykazywało poważne objawy malarii [44]. Pacjenci z malarią z allelami Hp2 / Hp2 mogą mieć wyraźną przewagę, gdy ich haptoglobina wiąże się bardziej bezkomórkowo z hemoglobiną.
Ale dlaczego u 31% pacjentów o tym samym genotypie wciąż rozwija się ciężka malaria? Na pytanie można odpowiedzieć w innym badaniu, które wykazało, że genotyp Hp2-2, w porównaniu z allelem Hp-1, miał niższe poziomy askorbinowe w surowicy, jeśli nie uzupełniałyby odpowiedniej witaminy C [44]. Co kwas askorbinowy ma wspólnego z haptoglobiną?
      Chociaż haptoglobina może wiązać hemoglobinę bezkomórkową, aby utrzymać ten hem w stabilnej formie, haptoglobina musi zależeć od reduktorów (przeciwutleniaczy), takich jak kwas askorbinowy w osoczu, aby utrzymać wolny hem w zredukowanym, stabilnym, niereaktywnym stanie redoks żelaza (Fe2 +) [31, 45].
Pacjenci z COVID-19 z genotypem Hp2 / Hp2 mogą faktycznie mieć wyraźną przewagę, gdy ich haptoglobina jest bardziej skuteczna w wiązaniu hemoglobiny bezkomórkowej niż nośniki Hp1, o ile mają wystarczające przeciwutleniacze do dostarczania środków redukujących haptoglobinę. U tych pacjentów mogą również wystąpić łagodne objawy i nie wymagałyby hospitalizacji / intensywnej opieki podczas zakażeń COVID-19, pod warunkiem, że mają odpowiednie przeciwutleniacze w organizmie.
      Jednak nie wszyscy są nosicielami Hp2-2, a do czasu mobilizacji haptoglobin w ostrej fazie pacjent może już stanąć w obliczu rozległego stanu zapalnego i uszkodzenia płuc spowodowanego zwiększoną bezkomórkową hemoglobiną. Dlatego najbardziej atrakcyjnym rozwiązaniem jest zdolność do zapobiegania lub zmniejszania bezkomórkowej produkcji hemoglobiny, gdy tylko pacjent jest świadomy infekcji.
      Jak wykazali Shaver i in. w 2016 r. wolny hem bez centrów jonów żelaza nie wyrządza tyle szkód [41]. Żelazo hemowe, gdy jest utrzymywane w stanie reaktywnym redoks (Fe2 +), pozostaje stabilne. Zatem kluczem do kontrolowania zaburzonej produkcji hemu bezkomórkowego w trakcie ARDS jest zapobieganie utlenianiu hemu do stanów redoks żelazowych (Fe3 +). Nawet haptoglobina, która sekwestruje wolny hem, wymaga środków redukujących, aby utrzymać hem w stanie żelaznym. Najbardziej interesującym aspektem tego procesu jest to, że haptoglobina nie wymaga specyficznie kwasu askorbinowego jako środka redukującego.
Niespecyficzność zapotrzebowania na reduktor haptoglobiny jest prawdopodobnie głównym powodem, dla którego zastosowanie dożylnej witaminy C w leczeniu COVID-19 wykazało tak niezwykły sukces w przyspieszeniu powrotu do zdrowia i zmniejszeniu śmiertelności u krytycznych pacjentów z COVID-10.

Struktury molekularne kwasu askorbinowego i askorbinianu sodu - połączenie REDOX

      Szanghajskie Stowarzyszenie Medyczne i rząd miasta Szanghaju oficjalnie popierają stosowanie witaminy C w leczeniu infekcji COVID-19. Raporty z prestiżowego szpitala Ruijing w Szanghaju w Chinach udokumentowały leczenie 50 przypadków umiarkowanych do ciężkich przypadków COVID-19 za pomocą dożylnej dawki witaminy C (IVC). Umiarkowanym przypadkom podawano dawki IVC 10 gramów dziennie, zaś ciężkim przypadkom, mierzonym stanem płucnym i krzepnięcia, podawano 20 gramów dziennie przez 7 do 10 dni. Żaden z pacjentów IVC nie zmarł, a większość pacjentów IVC skróciła pobyt w szpitalu o 3-5 dni [46].
Niezaprzeczalny sukces w zastosowaniu IV C w leczeniu pacjentów z COVID-19 rodzi oczywiście kolejne logiczne pytanie. Czy witamina C może zapobiegać lub zmniejszać tworzenie się bezkomórkowej hemoglobiny, co może oznaczać znaczne zmniejszenie ogólnoustrojowego stanu zapalnego i przedłużone uszkodzenie płuc u zakażonych?
Odpowiedź zależy od tego, czy zastosowana witamina C ma postać kwasu askorbinowego czy askorbinianu sodu.
      Kluczem do stabilności hemu jest utrzymanie jonów żelaza w stanie redoks żelaza (Fe2 +). W formie żelazowej zaobserwowano, że hemoglobina traci hem, tworząc wolny hem z znacznie wyższymi szybkościami niż formy żelazne [47].

ARDS, bezkomórkowa hemoglobina i cytochrom b561 - połączenie kwasu askorbinowego

      Krytycznie chorzy pacjenci z ARDS są niezwykle trudni do dotlenienia, ponieważ ich płuca są wypełnione płynną i bezkomórkową hemoglobiną (CFH) zajmującą większość przestrzeni powietrznej. Badanie Shavera i in. wskazał, że czerwony kolor obserwowany w wysiękach od pacjentów z ARDS nie jest jedynie łagodnym objawem obrzęku, ale obecnością CFH i hemolizy [41]. Lekarze w USA zgłaszają teraz wydzieliny od pacjentów z COVID-19 z ARDS, które mają różowy kolor [50].
Krytycznie chorzy pacjenci z posocznicą, urazem, oparzeniami lub urazem niedokrwiennym / reperfuzyjnym wykazują wyjątkowo niski poziom kwasu askorbinowego w osoczu [100, 101, 102]. Gwałtowne zubożenie kwasu askorbinowego w osoczu pacjentów w stanie krytycznym ma bezpośredni wpływ na wysoce konserwowany eukariotyczny enzym przezbłonowy znany jako Cytochrom b561 (Cytb561). Cytb561 jest zależny od askorbinianu. Oznacza to, że ten transbłonowy enzym WYKLUCZA WYŁĄCZNIE ze względu na swoją rolę w recyklingu askorbinianu [73]. Cytb561 jest także enzymem ferrireduktazy odpowiedzialnym za redukcję jonów żelaza ze stanu utlenionego żelaza do zredukowanego stanu żelaza [74].
      Pacjenci z ARDS COVID-19 są trudni do dotlenienia z powodu systematycznego niszczenia czerwonych krwinek, co powoduje, że hem nie zawiera komórek, które utleniały jony żelaza w stanie żelazowym. W normalnych warunkach jony żelaza w hemie mogą być redukowane przez Cytb561. Dlaczego więc pacjenci z COVID-19 nie są w stanie utrzymać stabilnego hemu?

Kaskada REDOX kwasu askorbinowego w COVID-19

     Po zakażeniu gospodarza SARS-CoV-2 wykorzystuje unikalne białka wiroporyn (białko E i ORF3a), które modyfikują przepuszczalność błony komórkowej gospodarza w celu uzyskania wejścia do komórek gospodarza, promując replikację, uwalnianie i proliferację. Białka te są w stanie tworzyć kanały jonowe w celu indukowania zmian przepuszczalności błony i aktywować inflammasomy w celu ułatwienia rozprzestrzeniania się wirusa [58, 59, 60, 61].
     Zapotrzebowanie na kwas askorbinowy (AA) na tym etapie można zwiększyć, ponieważ kwas askorbinowy może być wykorzystywany przez enzymy redoks błony plazmatycznej w celu ratowania mitochondriów w obliczu zdarzeń apoptotycznych z powodu depolaryzacji błony z permeabilizacji zainicjowanej przez viroporyny [62].
Podczas gdy SARS-CoV-2 aktywuje inflammasomy inicjujące burze cytokin, które ostatecznie powodują poważne uszkodzenie płuc [63], kwas askorbinowy jest systematycznie zarządzany w celu wspierania limfocytów, neutrofili i innych ważnych regulatorów układu odpornościowego [64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71].
      Na tym etapie, jeśli organizm nie ma odpowiedniej melatoniny do kontrolowania inflammasomów [72], wówczas tempo zubożenia kwasu askorbinowego będzie wykładnicze. Ponadto, jeśli witaminy C nie można poddać recyklingowi i zregenerować przez enzymy transbłonowe erytrocytów Cytb561, centra żelaza w hemoglobinie mogą zacząć utleniać się w niestabilny stan redoks żelaza. W postaci żelazowej hemoglobina zacznie tracić hem, tworząc hemoglobinę bezkomórkową ze znacznie wyższymi szybkościami niż w postaciach żelaznych [47] Jest to również punkt, w którym pacjent może zacząć odczuwać duszność lub ciężki oddech. Dlaczego?
Tylko jony żelaza w hemoglobinie, które są w postaci żelaza, mogą wiązać i transportować tlen.

ARDS, erytrocyty i Cytb561 - połączenie REDOX kwasu askorbinowego

      Erytrocyty (czerwone krwinki) są w stanie dostarczać tlen w całym ciele, ponieważ zawierają hemoglobinę [75, 76]. U kręgowców hemoglobina zawiera cztery białka hemowe. Jeden jon żelaza jest związany w obrębie każdej grupy hemu, a każdy jon żelaza może wiązać jedną cząsteczkę tlenu. Dlatego funkcjonalna hemoglobina przenosi cztery jony żelaza i cztery cząsteczki tlenu. Hem jest białkiem przenoszącym ZARÓWNO żelazo ORAZ tlen [76].
Hemoglobina w czerwonych krwinkach jest aktywna tylko wtedy, gdy żelazo w hemie jest w stanie zredukowanym żelaza. W tym stanie hem jest w stanie wiązać tlen w sposób odwracalny. Kiedy żelazo w hemie utlenia się do stanu żelazowego, hem jest inaktywowany, a hemoglobina staje się hemoglobiną bezkomórkową, co może powodować hemolizę i ARDS w COVID-19 [32].
      W 2006 roku Dan Su i in. wykazało zdecydowanie, że wcześniej niezidentyfikowanym systemem redoks w osoczu stosowanym przez ludzkie erytrocyty do redukcji i recyklingu askorbinianu pozakomórkowego w jednoelektronowej formie utlenienia monodehydroaskorbinianu był rzeczywiście cytochrom b561 (Cytb561). Su i in. wykazał, że Cytb561 może regenerować utleniony askorbinian poza komórką przy użyciu OBU NADH i / lub askorbinianu z wnętrza komórki [77, 78].
Osiem lat później Peilong Lu i in. (2014) odsłonili światowe struktury krystaliczne wysokiej rozdzielczości cytochromu b561, szczegółowo pokazując, w jaki sposób Cytb561 przyłącza się do metabolitu jednoelektronowego askorbinianu po jednej stronie błony plazmatycznej, stosując środki redukujące, takie jak NADH i / lub askorbinian z drugiej strony cytoplazmy błonowej wewnątrz komórki, aby zregenerować rodnik askorbinianowy [73].

Cytochrom b561 Enzym Redoks w osoczu Redukcja żelazowa Zależna od askorbinianu Ścieżka przenoszenia elektronów


[Źródło: Lu P, Ma D, Yan C, Gong X, Du M, Shi Y. Struktura i mechanizm eukariotycznej transbłonowej transbłonowej oksydoreduktazy zależnej od askorbinianu. Proc Natl Acad Sci US A. 2014; 111 (5): 1813–1818. Doi: 10,1073 / pnas.1323931111]

      Praca Lu i in. popiera stosowanie kwasu askorbinowego w leczeniu zakażeń SARS-CoV2 w celu zapobiegania tworzeniu się bezkomórkowej hemoglobiny, głównej przyczyny ARDS w COVID-19. Erytrocyty muszą mieć dostęp do askorbinianu, aby utrzymać hemoglobinę w stanie redoks żelaza. Bez odpowiedniego kwasu askorbinowego hem szybko utlenia się i staje się bezkomórkową hemoglobiną. To jest powód, dla którego nawet młodzi dorośli w dobrym zdrowiu i bez podstawowych chorób mogą szybko rozwinąć ARDS po zakażeniu COVID-19 [50, 57].
Krytyczne pytanie pozostaje w związku z zastosowaniem witaminy C w zapobieganiu i leczeniu COVID-19.
Askorbinian sodu jest formą stosowaną we wszystkich aplikacjach dożylnych witaminy C. Bardzo niskie pH kwasu askorbinowego (1,0 do 2,5 w 25 ° C, 176 g / lw wodzie) sprawia, że ​​nie nadaje się do wstrzyknięć dożylnych [80]. Cały dożylny kwas askorbinowy należy wyregulować za pomocą buforów, aby podnieść pH między 5,5 a 7,0, stosując wodorowęglan sodu [79, 81, 82]. Po połączeniu kwasu askorbinowego z wodorowęglanem sodu powstaje askorbinian sodu.
Szpitale w Chinach i reszcie świata leczą pacjentów z COVID-19 z IV C w postaci molekularnej askorbinianu sodu. W badaniach klinicznych nad witaminą C stosuje się także IV C w postaci askorbinianu sodu [83].

Czy askorbinian sodu może być regenerowany i przetwarzany przez organizm ludzki w taki sam sposób jak kwas askorbinowy?

Lu i in. w 2006 r. byli w stanie jednoznacznie wykazać, że dwa wysoce konserwowane aminokwasy w cytochromie b561, Lys81 po stronie cytoplazmatycznej (wewnątrz) i His106 po drugiej stronie błony plazmatycznej były odpowiedzialne za specyficzne rozpoznawanie L-askorbinianu , a także katalizowanie protonowanie i deprotonowanie tego ekskluzywnego substratu [73].

[Źródło: Lu P, Ma D, Yan C, Gong X, Du M, Shi Y. Struktura i mechanizm eukariotycznej transbłonowej transbłonowej oksydoreduktazy zależnej od askorbinianu. Proc Natl Acad Sci US A. 2014; 111 (5): 1813–1818. Doi: 10,1073 / pnas.1323931111]

SARS-CoV2 Rozszczepienie furiny, niedotlenienie i ARDS - połączenie kwasu askorbinowego

Większość organizmów żywych, w tym rośliny, owady i zwierzęta, wytwarza kwas askorbinowy. Kwas askorbinowy występuje naturalnie w postaci kwasu L-askorbinowego [24]. W fizjologicznym pH kwas L-askorbinowy występuje głównie w postaci jonowej L-askorbinianu [84]
      Kwestia specyficzności i wyłączności w zastosowaniu L-askorbinianu jako donora i akceptora elektronów została również wyraźnie wykazana w przełomowej pracy Osipyants i in. (2019). Zespół po raz pierwszy wykazał, że kwas askorbinowy MUSI BYĆ W SZCZEGÓLNEJ STRUKTURZE MOLEKULARNEJ L-ASKORBATU , aby stłumić białko HIF-1a w odpowiedzi na hipoksję [85, 86].
      Koronawirus SARS-CoV-2 jest aktywowany przez enzymy furynowe, ponieważ ma unikalne miejsce cięcia furiny w swoim białku S [89, 90] Ekspresja enzymów furynowych jest zwiększona, gdy aktywowane są szlaki niedotlenienia [87, 88]
Czynnik indukowany hipoksją 1α (HIF1α) jest czynnikiem transkrypcyjnym, który można aktywować w warunkach niedotlenienia. Poziomy HIF-1a są zwykle utrzymywane na niskim poziomie w obecności tlenu. Gdy jest wystarczająca ilość tlenu, HIF-1a wiąże się z białkiem von Hippel-Lindau (VHL), które następnie przygotowuje HIF-1a do degradacji [91].
      Co się stanie, gdy pacjent COVID-19 zacznie tracić zdolność wiązania i transportu tlenu z powodu braku odpowiedniego askorbinianu w celu zmniejszenia ilości żelaza w hemie? Niski poziom tlenu zmobilizuje HIF1a, zwiększając ekspresję enzymu furynowego. Więcej enzymów furinowych rozszczepi i aktywuje jeszcze więcej wirusa SARS-CoV-2.
      Tylko kwas askorbinowy w anionowej formie L-askorbinianu może degradować białko HIF1a, a także zatrzymać jego stabilizację i zdolność do zwiększania aktywności enzymów furynowych. Bez odpowiedniego askorbinianu ciało ludzkie będzie w znacznej niekorzystnej sytuacji w walce z COVID-19.
Prawdziwe pytanie pozostaje, czy właściwie wykorzystujemy pełną zdolność kwasu askorbinowego do leczenia SARS-CoV-2, jeśli askorbinian sodu może służyć jedynie jako przeciwutleniacz, a nie jako cząsteczka REDOX preferowana i stosowana wyłącznie przez organizm.

L-askorbinian osłabia przepuszczalność śródbłonka z hemoglobiny bezkomórkowej

      Bezkomórkowa hemoglobina jest główną przyczyną zespołu ostrej niewydolności oddechowej (ARDS), ale dokładny mechanizm nigdy nie został całkowicie poznany, dopóki Jamie L Kuck i in. (2018) jednoznacznie wykazał, że bezkomórkowa hemoglobina obniżyła integralność nabłonkowej monowarstwy, powodując zwiększoną przepuszczalność makrocząsteczek, a jednocześnie CFH znacznie obniżyła wewnątrzkomórkowy askorbinian w ludzkich komórkach śródbłonka (HUVEC) [93].
Zdrowe komórki śródbłonka utrzymują ścisłe bariery o wysokiej odporności na przepływ prądu, który ogranicza przepuszczalność. Gdy ta bariera zostanie przerwana, przepływ prądu jest ułatwiony i jednocześnie jest oznaczany spadkiem rezystancji. Kuck i in. wykazał, że CFH spowodował zależny od czasu i zależny od dawki spadek oporności elektrycznej w monowarstwach śródbłonka, powodując utratę funkcji bariery, umożliwiając przejście dużych makrocząsteczek z powodu zwiększonej przepuszczalności. To zakłócenie obserwowano przy jednoczesnym zmniejszeniu wewnątrzkomórkowego L-askorbinianu [93].
Zaskakujące jest to, że po leczeniu L-askorbinianem przez 18 godzin ludzkie komórki śródbłonka były w stanie zapobiec obniżeniu oporności monowarstwowej przez CFH, zachowując integralność bariery w HUVEC [93]. Kuck i in. osiągnęli wyniki w swoich eksperymentach, stosując kwas L-askorbinowy rozpuszczony w sterylnej H2O [93]. Dlaczego Kuck i in. nie stosować askorbinianu sodu, ponieważ jest to cząsteczka stosowana prawie wyłącznie we wszystkich aplikacjach dożylnych witaminy C? Czy to dlatego, że L-askorbinian dawał lepsze wyniki? A jeśli tak, to dlaczego?

Możliwe jest, że askorbinian sodu może nie zostać wykorzystany w ten sam sposób ze względu na jego strukturę molekularną.

Struktury molekularne kwasu askorbinowego i askorbinianu sodu
Kwas askorbinowy ma 6 cząsteczek węgla, 8 wodoru i 6 tlenu.
Kwas askorbinowy C6H8O6

Askorbinian sodu ma 6 atomów węgla, 7 atomów wodoru, 6 atomów tlenu i jeden jon sodowy, który zastąpił 8 atom wodoru w swoim macierzystym.
Askorbinian sodu C6H7NaO6

      Jest całkowicie możliwe, że cząsteczka askorbinianu sodu może nie być w preferowanej formie, która jest wykorzystywana przez nasze systemy REDOX. Właściwie nie ma dowodów, które mogłyby się pojawiać obok różnicy wyników stężenia w osoczu z doustnego kwasu askorbinowego i askorbinianu sodu (zarówno IVC, jak i doustnego), aż do wydania przełomowego artykułu przez Owena Fonorowa i Steve'a Hickeya w marcu 13th 2020 [94].

Askorbinian sodu NIE JEST REGENEROWANY PRZEZ CIAŁO ludzkie?

Ludzie nie wytwarzają kwasu askorbinowego z powodu pseudogenizacji genu GULO [96]. Produkcja askorbinianu zależy od glukozy u zwierząt [95]. Dlatego cząsteczka askorbinianowa ma bardzo podobną budowę do cząsteczki glukozy. Fonorow i Hickey wykorzystali tę cechę i wykorzystali glukometry do pomiaru minut po minucie wyników dwóch różnych postaci witaminy C - kwasu askorbinowego i askorbinianu sodu w różnych kombinacjach doustnej / doustnej i doustnej / IV C.
Śledzenie poziomu witaminy C z minuty na minutę jest całkowicie nowatorskie w literaturze, ponieważ prawie niemożliwe jest skuteczne gromadzenie, przechowywanie i pomiar tak wielu próbek. Wyniki ich badań są naprawdę niezwykłe i należy je uznać za przełomowy moment w medycynie ortomolekularnej ze względu na sposób interpretacji ich obserwacji [94].
Fonorow i Hickey po raz pierwszy wykazali, że wyniki z glukometrów mierzących glukozę i kwas askorbinowy dały całkowicie odmienne i różne wyniki, mimo że oba mają podobną strukturę molekularną.
Pojedyncza dawka doustna 10,0 gramów glukozy w porównaniu z 10,0 gramami doustnego kwasu askorbinowego

[Źródło: Owen Fonorow i Steve Hickey 2020 Nieoczekiwana wczesna reakcja na doustną biodostępność kwasu askorbinowego - List Townsend z 13 marca 2020 r. Przed publikacją drukowaną. https://www.townsendletter.com/article/online-unexected-oral-vitamin-c-response/]

Kiedy 10 gramów kwasu askorbinowego zostało spożytych doustnie, w porównaniu do 11,3 gramów askorbinianu sodu (w celu uwzględnienia dodatkowej masy sodu w związku) przyjmowanych doustnie, Fonorow i Hickey otrzymali całkowicie NIE OCZEKIWANY wynik pokazujący, że doustny kwas askorbinowy jest bardziej efektywnie wchłaniany oraz w większych ilościach niż askorbinian sodu.

Pojedyncza dawka 10 gramów doustnego kwasu askorbinowego w porównaniu z 11,3 gramami doustnego askorbinianu sodu

[Źródło: Owen Fonorow i Steve Hickey 2020 Nieoczekiwana wczesna reakcja na doustną biodostępność kwasu askorbinowego - List Townsend z 13 marca 2020 r. Przed publikacją drukowaną. https://www.townsendletter.com/article/online-unexected-oral-vitamin-c-response/]

      Ostatni prawdziwy szok ma miejsce, gdy Fonorow i Hickey zmierzyli wyniki pojedynczej doustnej dawki 10 g kwasu askorbinowego w ciągu 50 minut i porównali ją z wynikami IV C z askorbinianem sodu.
Szeregi czasowe po podaniu pojedynczej dawki doustnej 10 g kwasu askorbinowego w porównaniu do IV C z askorbinianem sodu

[Źródło: Owen Fonorow i Steve Hickey 2020 Nieoczekiwana wczesna reakcja na doustną biodostępność kwasu askorbinowego - List Townsend z 13 marca 2020 r. Przed publikacją drukowaną. https://www.townsendletter.com/article/online-unexected-oral-vitamin-c-response/]

     Powszechnym nieporozumieniem na temat absorpcji kwasu askorbinowego w jelitach jest to, że istnieje górna granica około 200 miligramów, powyżej której organizm nie byłby w stanie transportować i wykorzystywać molekuły. To jest powód, dla którego podawanie dożylne jest preferowaną metodą, ponieważ uważa się, że jest w stanie zapewnić wyższą biodostępność.
Jeśli spojrzysz na powyższą tabelę doustnej / IV C, co zaobserwujesz? Widoczny jest wyraźny skok w ciągu 2 do 8 minut po jednorazowym spożyciu 10 g kwasu askorbinowego. Najwyższy poziom to więcej niż PODWÓJNY poziom osiągnięty przez IV C w tej samej minucie. Dlaczego organizm wchłania kwas askorbinowy lepiej niż askorbinian sodu?

SVCT1 i SVCT2 - Opowieść o pojemności i powinowactwie

      Istnieją dwa główne transportery askorbinianów w naszym jelicie, zwane zależną od sodu witaminą C Transporter 1 i 2 (SVCT1 i SVCT2). W środowisku o niskim pH kwasów żołądkowych kwas askorbinowy może być szybko wchłaniany przez SVCT1, który jest transporterem o niskiej AFFINITY, HIGH CAPACITY. Transportuje się tylko w dużych ilościach, gdy występuje duże stężenie askorbinianu. Jeśli pH wzrośnie w żołądku, tak jak w przypadku askorbinianu sodu, transport staje się wolniejszy, ponieważ buforowane pH żołądka hamuje i spowalnia wchłanianie. Jest całkiem możliwe, że askorbinian sodu jest transportowany przez wysokie powinowactwo, ale NISKĄ POJEMNOŚĆ SVCT2 [94, 97].
To niezwykłe badanie przeprowadzone przez Fonorowa i Hickeya (marzec 2020 r.) Nie tylko wykazało, że doustny kwas askorbinowy jest w pełni wchłaniany i wykorzystywany w dużych ilościach, ale także ujawniło prawdziwą naturę kwasu askorbinowego jako cząsteczki REDOX.

Ciągły recykling kwasu askorbinowego, ale nie askorbinianu sodu

Spójrz ponownie na ostatni wykres. Co widzisz?
      Istnieją trzy różne kolejne szczyty i doliny o malejącej intensywności, podczas gdy dożylny askorbinian sodu powoli gromadził się do szczytu i stopniowo opadał. Oznacza to, że kwas askorbinowy po osiągnięciu plazmy szybko przekazuje swoje elektrony w reakcjach redoks, stając się utlenionym monodehydroaskorbinianem. Ten jednoelektronowy produkt utleniania jest następnie wychwytywany i „zadokowany” przez transbłonowe enzymy redoks, takie jak Cytb561. To wtedy widzisz doliny, kiedy utleniony askorbinian jest „ukryty” przed wykryciem przez glukometry, gdy są one zagnieżdżone w Cytb561, czekając na regenerację. Następujący pik to uwalnianie z powodzeniem zregenerowanego askorbinianu z powrotem do plazmy w celu kolejnej rundy aktywnego oddawania elektronów w celu gaszenia wolnych rodników i reaktywnych form tlenu.
      Jeśli porównasz intensywność szczytów i dolin po doustnej dawce 10 g kwasu askorbinowego, do stosunkowo gładkiej krzywej 11,3 g doustnej dawki askorbinianu sodu, możesz zacząć zastanawiać się, czy askorbinian sodu może być rzeczywiście zregenerowany i poddany recyklingowi przez nasz organizm .
Dowody z literatury potwierdzające ustalenia Fonorowa i Hickeya
Większość badań dokumentujących wyniki IV C wykazuje podobny skok, a następnie „płaskie” krzywą. Poniższa tabela pokazuje wyraźny skok, ale nie występują żadne szczyty i doliny na krzywej IV C. Dolna krzywa jest uzyskiwana z doustnej witaminy C, jednak autorzy nie ustalili, czy źródłem doustnej witaminy C był kwas askorbinowy czy askorbinian sodu (lub inne postacie), być może z oczywistych powodów.

Stężenia witaminy C w osoczu po 1,25 g dożylnej lub doustnej dawki u 12 osób

[Źródło: Padayatty SJ, Sun H, Wang Y i in. Farmakokinetyka witaminy C: implikacje dla stosowania doustnego i dożylnego. Ann Intern Med. 2004; 140 (7): 533–537. doi: 10.7326 / 0003-4819-140-7-200404060-00010]

      Doustny kwas askorbinowy, mierzony w osoczu przez dłuższy czas, rzeczywiście wytworzyłby szczyty i doliny, gdyby był zawracany do obiegu i regenerowany. Czy ta wyjątkowa funkcja została kiedykolwiek udokumentowana przed odkryciem przez Fonorowa i Hickeya?
      Znakomite badanie przeprowadzone przez Katsu Takenouchi i Kazuo Aso w 1964 r. Wykazało poziomy 1 g doustnego kwasu askorbinowego podawanego trzy razy w ciągu dnia, mierzone w ciągu 24 godzin. Strzałki oznaczają czas przyjmowania doustnego, a kółka (otwarte / zamknięte) oznaczają czasy, w których dokonano pomiarów.
Najbardziej imponującą częścią ich wyników był wyraźny wzrost do najwyższego poziomu w 3,5 godziny po ostatniej doustnej dawce 1 g.

[Souce: KATSU TAKENOUCHI I KAZUO ASO, STOSUNEK MIĘDZY FORMACJĄ MELANINU I KWASEM ASKORBINOWYM, DZIENNIK WITAMINOLOGII 10, 123–134 (1964)]

Zdolność organizmu do regeneracji i recyklingu kwasu askorbinowego oraz różne możliwości REDOX u poszczególnych osób mogą wyjaśniać powód, dla którego badanie korelacji między poziomem kwasu askorbinowego a śmiertelnością z różnych przyczyn wykazało, że poziomy w osoczu różnią się nawet o dziesięć -fold [99].
Ostatnie nieoczekiwane odkrycia Fonorowa i Hickeya prawdopodobnie zapoczątkowały nową erę w rozumieniu kwasu askorbinowego jako ostatecznej cząsteczki REDOX preferowanej przez wszystkie żywe organizmy.

Wezwanie do natychmiastowej uwagi na temat stosowania doustnego kwasu askorbinowego u pacjentów z COVID-19

      Do czasu dalszego wyjaśnienia pozycji askorbinianu sodu jako cząsteczki REDOX w ludzkim ciele, moim skromnym zdaniem, pacjentom z COVID-19 należy zapewnić najbardziej skuteczne leczenie przy użyciu doustnej suplementacji kwasu askorbinowego w celu zmniejszenia niedotlenienia i obniżenia poziomu hemoglobiny bezkomórkowej, główna przyczyna ARDS w COVID-19.
Połączone doustne leczenie kwasem askorbinowym ORAZ dożylne leczenie askorbinianem sodu może zapewnić pacjentom COVID-19 najlepsze z obu światów, ponieważ askorbinian sodu IV C zapewni ciągłe dostarczanie elektronów do haptoglobiny w wiązaniu i stabilizacji hemu bezkomórkowego, podczas podawania doustnego Kwas askorbinowy jest uwalniany do wspierania wszystkich komórkowych reakcji redoks, odpowiedzi immunologicznej i ochrony mitochondriów.

Poniższa innformacja dotycząca suplementacji doustnego kwasu askorbinowego ma wyłącznie charakter informacyjny i NIE powinien być uważany za ZALECENIA MEDYCZNE.

Początkowy początek objawów:
3 do 5 gw jednej dawce, a następnie 1 g co 30 do 60 minut przez kolejne 3 godziny. Powtarzaj ten cykl, aż objawy ustąpią.

Łagodniejsze przypadki:
2–5 gw jednej dawce, a następnie 1 g co godzinę przez kolejne 4–6 godzin. Powtarzaj ten cykl, aż objawy ustąpią.

Ciężkie / krytyczne przypadki:
10 g w jednej dawce, a następnie 2 g co 15–30 minut przez kolejne 2 godziny. Powtarzaj ten cykl, aż objawy ustąpią.

Kwasowość żołądka
Pacjentom z dolegliwościami żołądkowymi można podawać napoje kwaśne wraz z doustnym AA. Niższe pH ułatwi szybsze wchłanianie dzięki transporterowi SVCT1 o dużej pojemności. Wysokie pH w kwasach żołądkowych może spowolnić lub nawet uniemożliwić szybkie wchłanianie kwasu askorbinowego. Przykłady kwaśnych napojów mogą obejmować świeżo wyciśniętą cytrynę / limonkę w wodzie, ocet jabłkowy (1 łyżka stołowa w 2–3 uncji wody). Używaj kwaśnego napoju tylko w razie potrzeby.

Znaczenie jonów sodu w transporcie kwasu askorbinowego
Transport kwasu askorbinowego zależy od gradientu elektrochemicznego sodu generowanego przez błonę plazmatyczną przez Na + / K + ATPazę. Do przemieszczenia jednej cząsteczki askorbinianu przez błony plazmatyczne potrzeba dwóch jonów sodu [92]. Lekarze prowadzący powinni ściśle monitorować adekwatność sodu wraz ze zwiększonym nadciśnieniem spowodowanym zmniejszonym tlenkiem azotu. Teoretycznie askorbinian powinien znacznie zmniejszyć hartowanie NO, podnosząc poziomy NO, a tym samym stabilizując ciśnienie krwi.

Hamowanie SVCT przez flawonoidy
Wykazano, że flawonoidowa kwercetyna hamuje transport askorbinianu przez SVCT1. Transport ASCorbate przez SVCT1 o niskim powinowactwie i wysokiej pojemności można zahamować nawet o 80% w obecności kwercetyny i 100%, gdy sód zastąpiono choliną. Należy pamiętać o tym ważnym konflikcie [98]. Kwercetyna występująca naturalnie w żywności, takiej jak cebula, nie powinna stanowić problemu, ponieważ jej ilość nie jest wystarczająco wysoka w przeciętnej porcji, aby wywierać prawdziwe działanie hamujące. W przypadku stosowania doustnego kwasu askorbinowego podczas leczenia COVID-19 może być konieczne ponowne rozważenie uzupełnienia kwercetyny.

Kwas L-askorbinowy i dostępny w handlu kwas askorbinowy
      Kwas askorbinowy wytwarzany przez rośliny i zwierzęta występuje w postaci kwasu L-askorbinowego. W żywym ciele kwas askorbinowy występuje głównie w anionowej formie L-askorbinianu [95]. Izomer kwasu D-askorbinowego musi być wytwarzany sztucznie w laboratoriach [103]. Dostępny w handlu kwas askorbinowy, nawet jeśli nie jest określony jako kwas L-askorbinowy, byłby w postaci kwasu L-askorbinowego.

Zalecenia dotyczące kwasu askorbinowego dla dzieci
      Dzieci zarażone COVID-19 powinny, w normalnych okolicznościach, szybko wyzdrowieć. Mogą być jednak bezobjawowe i mają wysoką transmisyjność. Po zakażeniu dzieciom należy podawać doustnie kwas askorbinowy w następujących dawkach:

Wiek poniżej 9 lat
Dawka początkowa - 200 mg na 10 funtów masy ciała
Kolejne dawki - 100 mg na 10 funtów masy ciała
Postępuj zgodnie z harmonogramem w łagodnych przypadkach dla dorosłych. Jeśli objawy się nasilą, zmień harmonogram w ciężkich przypadkach.

Wiek od 10 do 15 lat
Dawka początkowa - 300 mg na 10 funtów masy ciała
Kolejne dawki - 200 mg na 10 funtów masy ciała
Postępuj zgodnie z harmonogramem w łagodnych przypadkach. Jeśli objawy się nasilą, zmień harmonogram w ciężkich przypadkach.
Powyżej 15 lat - traktować jak osobę dorosłą

Zalecenia melatoniny dla dzieci
Dzieci mają naturalnie wysoką melatoninę, gdy mają mniej niż dziewięć lat. Jednak oprócz ekspozycji na światło otoczenia w nocy, korzystanie z telefonu komórkowego, smartfona, tabletów, komputerów i telewizji w nocy może znacznie obniżyć lub zahamować produkcję melatoniny.
Zalecam używanie melatoniny w nocy TYLKO dzieciom, które wykazują poważne objawy lub mają złe nawyki związane ze snem.

Rekomendowana dawka:
0,05 mg na 30-50 funtów masy ciała.
0,025 mg na 30 funtów i poniżej masy ciała.
(rozcieńczyć 0,1 mg w cieczy, następnie odmierzyć ciecz zgodnie z wymaganą proporcją. Połowa cieczy dla 0,05 mg, a następnie połowa dla 0,025 mg melatoniny)

Podsumowując, z należytą uwagą na dystans społeczny, odpowiednie odżywianie, sen, ćwiczenia i suplementację kwasem askorbinowym i melatoniną, z czasem COVID-19 może w końcu stać się „kolejną grypą”. Błogosławieństwa i bądź bezpieczny.

Ten artykuł jest częścią trwającej dogłębnej serii poświęconej COVID-19. Przeczytaj poprzedni artykuł opisujący ważne role melatoniny w zapobieganiu i leczeniu COVID-19. https://www.evolutamente.it/covid-19-pneumonia-inflammasomes-the-melatonin-connection/  

Bibliografia:

[1] Fed ogłasza ogromny bodziec do ochrony gospodarki przed koronawirusem - POLITICO https://www.politico.com/news/2020/03/15/fed-unveils-emergency-action-effort-to-support-economy-from- coronavirus-130608

[2] Europa ustanawia miliardy ratunkowych wartych życia - BBC News https://www.bbc.com/news/business-51955389

[3] Oto pakiety ratunkowe dla koronawirusa przygotowywane na całym świecie - Quartz https://qz.com/1819776/here-are-the-coronavirus-bailouts-being-prepared-around-the-world/

[4] Koronawirus: eksperyment w północnym włoskim mieście zatrzymuje wszystkie nowe infekcje po próbie | Wiadomości ze świata | Sky News https://news.sky.com/story/coronavirus-experiment-in-northern-italian-town-halts-all-new-infections-after-trial-11959587

[5] Wielka Brytania musi zmienić kurs - i wznowić testy Covid-19, aby chronić personel NHS pierwszej linii | Devi Sridhar | Opinia | The Guardian https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/16/resume-covid-19-testing-protect-frontline-nhs-staff

[6] WHO: „Przetestuj każdy podejrzany przypadek” COVID-19 - bieżące aktualizacje | Wiadomości | Al Jazeera https://www.aljazeera.com/news/2020/03/toll-rises-coronavirus-tightens-global-grip-live-updates-200315231500487.html

[7] Gdy Włochy poddają kwarantannie wirusa koronawirusa, łabędzie pojawiają się w kanałach weneckich, delfiny pływają wesoło | TheHill https://thehill.com/changing-america/sustainability/environment/488286-italys-coronavirus-lockdown-shows-what-nature

[8] SCMP Lung Damage_Coronavirus: niektórzy odzyskani pacjenci mogą mieć zmniejszoną czynność płuc i nie mogą złapać powietrza podczas szybkiego marszu, lekarze w Hongkongu stwierdzili | South China Morning Post https://www.scmp.com/news/hong-kong/health-environment/article/3074988/coronavirus-some-recovered-patients-may-have

[9] Macintyre CR. Na ostrzu noża pandemii COVID-19: czy nadal jest możliwe powstrzymanie? Praktyka zdrowia publicznego Res. 2020; 30 (1): 3012000. https://doi.org/10.17061/phrp3012000

[10] Wykorzystanie opieki krytycznej w przypadku wybuchu COVID-19 w Lombardii we Włoszech: wczesne doświadczenia i prognozy podczas reagowania kryzysowego | Medycyna krytyczna | JAMA | JAMA Network https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2763188

[11] Charakterystyka kliniczna choroby koronawirusowej 2019 w Chinach - PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32109013/

[12] Pojemność szpitala amerykańskiego i przewidywane zapotrzebowanie na opiekę nad pacjentem w przypadku COVID-19 | Sprawy zdrowotne https://www.healthaffairs.org/do/10.1377/hblog20200317.457910/full/

[13] Wyjściowa pojemność i przewidywane zapotrzebowanie na opiekę szpitalną i OIOM https://www.healthaffairs.org/pb-assets/documents/blog/blog_exhibit_2020_03_17_jha_1-1584462367887.pdf

[14] `` Zaakceptuj to '': 3 stany zablokowały 70 milionów przed wirusem https://apnews.com/52f7fc77cce85060ad1cf73297b7cd45

[15] Znaczna nieudokumentowana infekcja ułatwia szybkie rozprzestrzenianie się nowego koronawirusa (SARS-CoV2) https://science.sciencemag.org/content/sci/early/2020/03/13/science.abb3221.full.pdf

[16] Długotrwała obecność wirusowego RNA SARS-CoV-2 w próbkach kału - The Lancet Gastroenterology & Hepatology https://www.thelancet.com/journals/langas/article/PIIS2468-1253(20)30083-2/fulltext

[17] Charakterystyka zakażenia pediatrycznego SARS-CoV-2 i potencjalne dowody na uporczywe wydalanie wirusa z kałem | Nature Medicine https://www.nature.com/articles/s41591-020-0817-4

[18] Aktualizacja koronawirusa (COVID-19): FDA nadal ułatwia opracowywanie metod leczenia | FDA https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-continues-facilitate-development-treatments

[19] Koronawirus Covid-19: Dane dotyczące chlorochiny; Japonia przetestuje lek na HIV https://www.clinicaltrialsarena.com/news/coronavirus-covid-19-choroquine-data/]

[20] Hydroksychlorochina, mniej toksyczna pochodna chlorochiny, skutecznie hamuje zakażenie SARS-CoV-2 in vitro | Cell Discovery https://www.nature.com/articles/s41421-020-0156-0

[21] Przełom: fosforan chlorochiny wykazał pozorną skuteczność w leczeniu zapalenia płuc związanego z COVID-19 w badaniach klinicznych - PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32074550/

[22] Francuski badacz publikuje udane badanie leku Covid-19 https://www.connexionfrance.com/French-news/French-researcher-in-Marseille-posts-scessful-Covid-19-coronavirus-drug-trial-results

[23] COVID-19-Drug-Therapy_Mar-2020.pdf https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0007/988648/COVID-19-Drug-Therapy_Mar-2020.pdf

[24] Chlorochina: mechanizm działania leków i oporności w Plasmodium Falciparum - PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8361993/

[25] Eksperymentalne leczenie fawipirawirem dla COVID-19: badanie kontrolne otwarte - ScienceDirect https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095809920300631

[26] Chlorochina i hydroksychlorochina: profil skutków ubocznych ważnych leków] - PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2055762/

[27] Chlorochina zwiększa cytotoksyczność temozolomidu w glejakach złośliwych poprzez blokowanie autofagii - PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25434381/

[28] ZAANGAŻOWANIE KONOPI W DZIAŁANIE ANIMIMALARIALNE CHLOROQUINE https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2194336/pdf/tacca00007-0151.pdf

[29] Oznaczanie ilościowe wolnej hemriototoporfiryny IX Heme i hemozoiny dla wrażliwych na artemizynę kontra opóźniony klirens Fenotyp Plasmodium Falciparum Malarial Pasożyty - PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30513202/

[30] Związek hemoglobiny bezkomórkowej z upośledzoną biodostępnością i perfuzją tlenku azotu śródbłonka w ciężkiej malarii Falciparum https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3740798/

[31] Haptoglobina, hemopeksyna i powiązane szlaki obronne - podstawowa nauka, perspektywy kliniczne i opracowywanie leków https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4211382/

[32] Redukcja bezkomórkowej methemoglobiny do oksyhemoglobiny in vivo powoduje zwężenie naczyń u psów https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3686899/

[33] Regionalna dystrybucja gazu i tkanek w zespole ostrej niewydolności oddechowej. I. Konsekwencje dla morfologii płuc. Grupa badawcza CT Scan ARDS - PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10990099-regional-distribution-of-gas-and-tissue-in-acute-respiratory-distress-syndrome-i-consequences-for -lung-morfologia-ct-scan-ards-study-group /

[34] Różnice morfometryczne w zmianach płucnych w pierwotnym i wtórnym ARDS. Wstępne badanie w sekcji zwłok - PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11518044-morfometryczne-differencje-w-płucnej-lesions-in-primary-and-secondary-ards-a-preliminary-study-in -autopsies /

[35] Przegląd kliniczny: Obrazowanie płuc u pacjentów z zespołem ostrej niewydolności oddechowej - aktualizacja https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4056355/

[36] Wsparcie układu oddechowego dla pacjentów z zakażeniem COVID-19 - The Lancet Respiratory Medicine https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30110-7/fulltext

[37] Badanie identyfikuje czynniki związane z ARDS w COVID-19 https://www.healio.com/pulmonology/critical-care/news/online/%7B396c0e9d-c9a4-473a-a264-900eb414dd0a%7D/study-identified- czynniki związane z ards-in-covid-19

[38] Wyraźne zmiany w krzepnięciu krwi pacjentów z zakażeniem SARS-CoV-2 - PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32172226/

[39] Rola czerwonych krwinek i hemoglobiny bezkomórkowej w patogenezie ARDS https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4772369/

[40] W wodzie jest krew: hemoliza, hemoglobina i hem w ostrym uszkodzeniu płuc https://journals.physiology.org/doi/pdf/10.1152/ajplung.00312.2016

[41] Hemoglobina bezkomórkowa: nowy mediator ostrego uszkodzenia płuc [Shaver i in. 2016] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4796260/

[42] Poziomy hemoglobiny bez komórek w dystalnej przestrzeni powietrznej pacjentów z zespołem ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) są związane z markerami uszkodzenia nabłonka płuc, zapalenia przestrzeni powietrznej i przepuszczalności pęcherzyków płucnych

https://www.atsjournals.org/doi/abs/10.1164/ajrccm-conference.2019.199.1_MeetingAbstracts.A2079

[43] Hemoliza i hemoglobina bezkomórkowa napędzają wewnętrzny mechanizm chorób ludzkich - PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22446184/.

[44] Proteogenomiczna analiza haptoglobiny w malarii - PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28960920/

[45] Wpływ endogennego askorbinianu na utlenianie, dotlenienie i toksykokinetykę modyfikowanej hemoglobiny bezkomórkowej po transfuzji wymiennej u szczura i świnki morskiej - PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17622572/

[46] Leczenie szpitalne poważnej i krytycznej infekcji COVID-19 wysoką dawką witaminy C | Blog Cheng Integrative Health Centre http://www.drwlc.com/blog/2020/03/18/hospital-treat-of-serious-and-critical-covid-19-infection-with-high-dose-vitamin-c /? fbclid = IwAR3qzrI-tjYloYMlqGQRWUfoionQPWNYjFrRyv-GQ18Rg3GSG9Sn-Z7Ln58

[47] Różnicowe uwalnianie hemu z różnych stanów redoks hemoglobiny i zwiększenie regulacji komórkowej oksygenazy hemowej ‐ 1 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5011486/#feb412103-bib-0033

[48] ​​Zespół ostrej niewydolności oddechowej: mechanizmy i perspektywy terapeutyczne https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4786180/

[50] Pracownik medyczny opisuje przerażającą niewydolność płuc od COVID-19 - nawet u swoich młodych pacjentów - ProPublica https://www.propublica.org/article/a-medical-worker-describes–terrifying-lung-failure-from- covid19-nawet-w-jego-młodych-pacjentach

[51] Farmakokinetyka witaminy C u pacjentów w stanie krytycznym: randomizowana próba czterech schematów IV - PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29522710/

[52] Suplementacja witaminy C u krytycznie chorych: przegląd systematyczny i metaanaliza https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6196621/

[53] Witamina C w krytycznie chorych - wskazania i kontrowersje https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6201324/

[54] https://www.worldometers.info/coronavirus/

[55] https://europost.eu/en/a/view/doctors-in-france-sue-their-prime-minister-for-government-lie-27633
[56] Czynniki ryzyka związane z zespołem ostrej niewydolności oddechowej i zgonem u pacjentów z chorobą koronawirusa Zapalenie płuc 2019 w Wuhan, Chiny | Medycyna krytyczna | JAMA Internal Medicine | JAMA Network https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2763184

[57] Prezentacja kliniczna i ocena wirusologiczna hospitalizowanych przypadków choroby wieńcowej w 2019 r. W klastrze transmisyjnym powiązanym z podróżą https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.05.20030502v1.full.pdf

[58] Ekspresja białka otoczki koronawirusa SARS w komórkach Escherichia coli zmienia przepuszczalność błony. - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15522242/

[59] Charakterystyka genomowa nowatorsko-patogennego koronawirusa 2019 wyizolowanego od pacjenta z atypowym zapaleniem płuc po wizycie w Wuhan: Emerging Microbes & Infection: Vol 9, No 1 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/ 22221751.2020.1719902

[60] Inflammasomes i wirusy: obrona komórkowa a przestępstwo wirusowe https://www.microbiologyresearch.org/docserver/fulltext/jgv/93/10/2063_vir042978.pdf?expires=1584067111&id=id&accname=guest&checksum=171AE5D4744B81F

[61] Rola zespołu ciężkiego ostrego układu oddechowego Koronawirus Viroporyny E, 3a i 8a w replikacji i patogenezie | mBio https://mbio.asm.org/content/9/3/e02325-17

[62] Mitochondria i koronawirus - połączenie witaminy C (część 3) - EvolutaMente.it https://www.evolutamente.it/mitochondria-the-coronavirus-the-vitamin-c-connection-part-3/

[63] Białko ORF3a o ostrym ostrym zespole oddechowym aktywuje inflamasom NLRP3 poprzez promowanie zależnego od TRAF3 ubikwitynacji ASC | Dziennik FASEB https://www.fasebj.org/doi/full/10.1096/fj.201802418R

Kwas askorbinowy: jego rola w układach odpornościowych i przewlekłych chorobach zapalnych. - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24766384

[64] Mechanizmy tłumienia ostrego uszkodzenia płuc wywołanego sepsą przez kwas askorbinowy. - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22523283

[65] Witamina C i funkcja odpornościowa https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5707683/

[66] Wpływ askorbinianu na leukocyty: część III. Stymulacja in vitro i in vivo nieprawidłowej ruchliwości neutrofili przez askorbinian. - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/550365

[67] Limfocyty 2018_Wpływ witaminy C na limfocyty: przegląd https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5874527/

[68] Postęp techniczny: kwas askorbinowy indukuje rozwój podwójnie dodatnich komórek T z ludzkich krwiotwórczych komórek macierzystych przy braku komórek zrębu. - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25157026/

[69] Promowanie różnicowania zależnych od IL-4- i IL-5 komórek B-primowanych przeciw mu przez 2-glukozyd kwasu askorbinowego. - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19201381/

[70] Witamina C i infekcja | Recenzje żywieniowe | Oxford Academic https://academic.oup.com/nutritionreviews/article-abstract/1/7/202/1874601?redirectedFrom=PDF

[71] Witamina C i infekcje. - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28353648/

[72] COVID-19, Zapalenie płuc i zapalenie płuc - The Melatonin Connection - EvolutaMente.it https://www.evolutamente.it/covid-19-pneumonia-inflammasomes-the-melatonin-connection/

[73] Struktura i mechanizm eukariotycznej transmembranowej oksydoreduktazy zależnej od askorbinianu - PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24449903/

[74] Ferrireductase_Trzy ssacze cytochromy b561 są ferrireduktazami zależnymi od askorbinianu - Su - 2006 - The FEBS Journal - Wiley Online Library https://febs.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1742-4658.2006.05381. x

[75] hemoglobina | Definicja, struktura i funkcja | Britannica https://www.britannica.com/science/hemoglobin

[76] Biochemia, absorpcja żelaza - StatPearls - Regał NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK448204/

[77] Dan Su i in. Ludzkie błony erytrocytów zawierają cytochrom b561, który może być zaangażowany w pozakomórkowy recykling askorbinianu https://www.jbc.org/content/281/52/39852.full

[78] Erytrocyty zmniejszają pozakomórkowe wolne rodniki bez askorbinianu za pomocą wewnątrzkomórkowego askorbinianu jako dawcy elektronów https://www.jbc.org/content/275/36/27720

[79] Faza I badania klinicznego i.v. kwas askorbinowy w zaawansowanym raku - Annals of Oncology https://www.annalsofoncology.org/article/S0923-7534(19)40136-1/fulltext

[80] https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/a2218?lang=es&region=MX

[81] Kwas askorbinowy (witamina C): zastosowania, dawkowanie, skutki uboczne, interakcje, ostrzeżenie https://www.rxlist.com/ascorbic-acid-drug.htm#description

[82] Doświadczenia kliniczne i eksperymentalne z dożylną witaminą C https://www.researchgate.net/publication/289768610_Clinical_and_Experimental_Experiences_with_Intravenous_Vitamin_C

[83] Infuzja witaminy C w leczeniu ciężkiego zapalenia płuc zakażonego 2019-nCoV - pełny tekst - ClinicalTrials.gov https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04264533

[84] Kwas askorbinowy | HC6H7O6 - PubChem https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/L-ascorbic%20acid

 

[85] Kwas L-askorbinowy: prawdziwy substrat dla hydroksylazy prolilowej HIF? https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6460286/

[86] Witamina C i rak - Zdrowie i choroba Masterkey (część 3) - EvolutaMente.it https://www.evolutamente.it/vitamin-c-cancer-health-disease-masterkey-part-3/

[87] COVID-19, Furiny i niedotlenienie - połączenie witaminy C - EvolutaMente.it https://www.evolutamente.it/covid-19-furins-cancer-a-tale-of-vitamin-c-hif/

[88] Wzmocniona hipoksją ekspresja furazy konwertazy proproteinowej zachodzi za pośrednictwem indukowanego hipoksją czynnika-1: wpływ na bioaktywację proprotein. - PubMed - NCBI https: //www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15611046 \

[89] Odkryto witrynę rozszczepiania furiny w białku S nowatorskiego koronawirusa 2019 https://www.researchgate.net/publication/338804501_A_furin_cleavage_site_was_discovered_in_the_S_protein_of_the_2019_novel_coronavirus

[90] Glikoproteina kolca nowego koronawirusa 2019-nCoV zawiera miejsce cięcia podobne do furiny, nieobecne w CoV tego samego kladu - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32057769

[91] Czynniki indukowane niedotlenieniem w fizjologii i medycynie https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3437543/

[92] Rodzina transporterów askorbinianu SLC23: zapewnianie i utrzymanie dziennej dawki witaminy C https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3246704/

[93] Kwas askorbinowy osłabia przepuszczalność śródbłonka wywołaną przez bezkomórkową hemoglobinę https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5736437/

[94] Nieoczekiwana wczesna reakcja na doustną biodostępność kwasu askorbinowego - Townsend Letter https://www.townsendletter.com/article/online-u nieoczekiwany-oral-vitamin-c-response/

[95] Ewolucja alternatywnych szlaków biosyntezy dla witaminy C po uzyskaniu plastydu w fotosyntetycznych eukariotach | eLife https://elifesciences.org/articles/06369

[96] Identyfikacja i analiza jednolitych pseudogenów: historyczne i współczesne straty genów u ludzi i innych naczelnych https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2864566/

[97] Ekspresja, oczyszczanie i struktura ludzkiego transportera witaminy C SVCT1 (SLC23A1) w niskiej rozdzielczości https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0076427

[98] Hamowanie flawonoidów zależnego od sodu transportera witaminy C 1 (SVCT1) i transportera glukozy - izoformy 2 (GLUT2), transporterów jelitowych dla witaminy C i glukozy https://www.jbc.org/content/277/18/15252

[99] Związek między kwasem askorbinowym a śmiertelnością mężczyzn i kobiet w prospektywnym badaniu EPIC-Norfolk: prospektywne badanie populacji - The Lancet https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(00) 04128-3 / pełny tekst

[100] Hipowitaminoza C i niedobór witaminy C u pacjentów w stanie krytycznym pomimo zalecanych dawek dojelitowych i pozajelitowych | Krytyczna opieka | Pełny tekst https://ccforum.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13054-017-1891-y

[101] Dawkowanie witaminy C u krytycznie chorych pacjentów, ze szczególnym uwzględnieniem nerkowej terapii zastępczej: przegląd narracyjny | Roczniki intensywnej terapii | Pełny tekst https://annalsofintensivecare.springeropen.com/articles/10.1186/s13613-020-0640-6

[102] Wpływ różnych dawek kwasu askorbinowego na śmiertelność krytycznie chorych pacjentów: metaanaliza | SpringerLink https://link.springer.com/article/10.1186/s13613-019-0532-9

[103] https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ascorbic_acid_isomers.svg

(Visited 39.501 times, 477 visits today)

Doris Loh
Doris Loh jest niezależnym badaczem i pisarzem specjalizującym się w badaniu znanych i innowacyjnych zagadnień zdrowotnych, wykorzystujących unikalne perspektywy w biologii tradycyjnej i kwantowej. Jej kształcenie jako pianistki klasycznej pozwala jej na odkrywanie pojęć i teorii z ciekawością, która często prowadzi do wyraźnych wniosków. Ostatnie prace Doris koncentrują się na tym, jak promieniowanie elektromagnetyczne, które otacza nas wszędzie, ma duży wpływ na zdrowie i choroby. Jej prace nad EMF oferują wgląd i rozwiązania problemów, przed którymi stoją ludzie i inne żywe organizmy w erze zmian. Główne prace Doris obejmują dogłębną serię na temat deuteru, a także zaskakującą serię o dwójłomnych właściwościach kwantowych głównego stabilizatora REDOX, witaminy C (kwas askorbinowy). Trwająca seria na temat COVID-19 jest rozpoznawana na całym świecie za dogłębne omówienie choroby i dyskusję na temat holistycznych alternatyw dla zapobiegania i leczenia.

Powyższy tekst to tłumaczenie tekstu: https://www.evolutamente.it/covid-19-ards-cell-free-hemoglobin-the-ascorbic-acid-connection/ Dostępny 6 kwietnia 2020 r.

Konstytucja

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

Art. 54. Zasada wolności poglądów

1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

Materiały zamieszczone na stronach służą wyłącznie do celów edukacyjnych i informacyjnych, czasami tylko poglądowych,
dlatego nigdy nie może zastąpić opinii pracownika służby zdrowia.
Takie jest prawo i sie tego trzymajmy, zgodnie z art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ