Numer POGOTOWIA ANTYSEPSOWEGO:
18 262 20 85 
MAPA POGOTOWIA

(NaturalNews) Idea „srebrnej kuli”, która może wyleczyć ludzkość z wielu różnych chorób, które ją nękają, od raka po odrę do grypy, od dawna była marzeniem zarówno pacjenta, jak i lekarza. Co by było, gdyby ta srebrna kula nie przyszła w postaci ostatnich ryzykownych szczepień, ale w postaci suplementu witaminowego?

Dokładnie taki wniosek można wyciągnąć po przeglądzie korzyści płynących z witaminy C znalezionych w pracy dr Fredericka Klennera.


Medycyna konwencjonalna odmawia uznania udowodnionej prawdy medycznej
Odkrycia dr C. Klennera dotyczące witaminy C i jej niesamowitej zdolności do leczenia wszystkiego, od polio po stwardnienie rozsiane po reakcje po ukąszeniach jadowitych węży, można znaleźć w gazetach i innych pismach, które napisał przez trzy dekady. Jego udokumentowane historie sukcesu są sprzeczne z medycyną konwencjonalną, która wymaga ryzykownych (inwazyjnych) zabiegów medycznych, takich jak szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce (MMR).

Na podstawie wieloletnich badań dr Klennera wydaje się, że witamina C działa jako środek przeciwinfekcyjny i redukujący, a także jako środek przeciwzakrzepowy, utleniający i przeciwhistaminowy. Spójrzmy na niektóre zalety witaminy C w latach badań medycznych dr Klennera.


Polio leczy się za pomocą terapii witaminą C.
Podczas gdy inni przed nim wysnuli teorię, że witamina C może przyczynić się do złagodzenia skutków polio, to dr Klenner jako pierwszy podawał pacjentom z polio dawki odpowiadające dziesiątkom tysięcy miligramów witaminy C - każdego dnia.

Podczas gdy dr Klenner przedstawił informacje o swoich odkryciach dotyczących witaminy C i polio w 1949 r. Podczas dorocznej sesji Amerykańskiego Stowarzyszenia Medycznego, niemowlęta, dzieci i dorośli nadal byli kalekami lub zabijani przez wirusa, tak jak inni w branży medycznej jego ustalenia niewiele zauważają.

Klenner zalecił podawanie dawki witaminy C dożylnie, ale zauważył, że podanie domięśniowe może być również zadowalające. Podał co najmniej 350 mg na kg masy ciała - dawka odpowiadająca 25 000 do 30 000 mg dla osoby dorosłej.

Według dr Klennera masowe leczenie askorbinianem wyleczyło każdy przypadek 60 pacjentów z polio pod jego opieką. Żaden z nich nie miał porażenia i wszystkie miały się dobrze zaledwie trzy dni po leczeniu. Ponownie dr Klenner poinformował o swoich odkryciach, tym razem w czasopiśmie Southern Medicine and Surgery. Znów niewielu w środowisku medycznym to zauważyło.


Witamina c zapewnia doskonałe wyniki dla półpaśca
Sukces dr Klennera z zastosowaniem witaminy C w walce z wieloma infekcjami i toksycznymi najeźdźcami jest zdumiewający, w tym jego opublikowana praca z ośmioma pacjentami z półpasiec. Każda osoba otrzymywała 2000 do 3000 mg zastrzyku witaminy C co 12 godzin, oprócz 1000 mg w soku owocowym podawanym doustnie co dwie godziny.

Siedmiu z ośmiu pacjentów zgłosiło całkowite ustąpienie bólu związanego z półpaścem w ciągu dwóch godzin od otrzymania pierwszego zastrzyku witaminy C. Ogólnie rzecz biorąc, pacjenci otrzymali od pięciu do siedmiu zastrzyków witaminy C. Pęcherze związane z wirusem zaczęły się goić szybko i całkowicie zniknęły w ciągu pierwszych 72 godzin.

Obserwacje dr Klennera są również poparte odkryciami innych badaczy, zarówno przed, jak i po opublikowaniu jego pracy. Wcześniejsze badanie wykazało sukces u 14 pacjentów z półpasiecem otrzymujących zastrzyki witaminy C. W raporcie z 1950 roku półpasiec całkowicie zniknął u zdumiewającej liczby 327 spośród 327 pacjentów - zaledwie 72 godziny po otrzymaniu zastrzyków witaminy C.

Czy witamina C może pomóc w przypadku innych wirusów?
Prace dr Klennera nie kończyły się na półpaścu lub polio. Długa lista chorób, w tym zapalenie płuc, zapalenie wątroby, odra, świnka, błonica i grypa, zostały wyleczone za pomocą terapii witaminą C.

Kluczem do skuteczności witaminy C jest praktyka dawania wystarczającej ilości, przez wystarczająco długi okres czasu. Chociaż niektóre przewlekłe stany wirusowe mogą nie zostać szybko rozwiązane, badania muszą jeszcze zidentyfikować ostry stan wirusowy, którego witamina C nie wyeliminowała szybko - inaczej niż u pacjentów z poważnym uszkodzeniem tkanek i osób bliskich śmierci.

Na przykład u pacjentów z zapaleniem płuc dr Klenner zalecił co najmniej 1000 mg. witaminy C dożylnie co 6 do 12 godzin w łagodnych przypadkach, z dziećmi otrzymującymi 500 mg. Większość pacjentów wykazała całkowitą kliniczną i rentgenowską rozdzielczość choroby po zaledwie trzech do siedmiu zastrzyków.

Korzyści z witaminy C można również zaobserwować u pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby. Pacjenci mogli wznowić normalną aktywność w ciągu zaledwie dwóch do czterech dni po otrzymaniu 500 do 700 mg na kg masy ciała, przyjmowanych doustnie. Ta dawka odpowiada około 30 gramom - co 24 godziny - w soku pomarańczowym.

To tylko kilka przykładów tego, jak wiele razy dr Klenner i inni badacze używali witaminy C, aby pomóc pacjentom pozbyć się wirusów.

Jak uchronić się przed chorobą poprzez budowanie odporności na całe życie
Przez całe życie pracy dr Klenner wyraził swoje zalecenie, aby jakakolwiek osoba, niezależnie od tego, czy zwalcza chorobę, czy nie, nie powinna polegać na małej zalecanej dawce witaminy C. Takie poziomy są użyteczne tylko w zapobieganiu ostrej szkorbut; nie rozwiązują problemu przewlekłego niedoboru witaminy C, nasilonego przez stres, zanieczyszczenia środowiska i organizmy zakaźne.

Oprócz leczenia choroby dr Klenner przestrzegał zalecanych dziennych dawek profilaktycznych od 10 000 do 15 000 mg / dzień. Dla rodziców z dziećmi zalecił dawki w ich wieku w gramach witaminy C, gdzie 1 rok to 1000 mg.

Oznacza to, że czterolatek otrzymywałby 4000 mg dziennie lub dziewięciolatek otrzymywałby 9000 mg dziennie, z poziomem 10 000 mg dziennie dla starszych dzieci. Jednak nawet te zalecenia mogą ulec zmianie. Dr Klenner jest cytowany jako instruujący pacjentów, aby przyjmowali wystarczającą ilość witaminy C, aby pozostać wolna od objawów z oczekiwaniem, że ilość może się różnić.

Warto zauważyć, że nawet przy bardzo wysokich poziomach, nie odnotowano żadnych negatywnych skutków ubocznych przy dawkach witaminy C. Odwrócenie objawów choroby za pomocą witaminy C może pomóc organizmowi ludzkiemu w ustaleniu „dożywotniej odporności”, której nie osiągają szczepionki (i wiele innych toksycznych leków).

Opracowano na podstawie:
https://www.naturalnews.com/049146_vitamin_C_vaccines_natural_health.html?fbclid=IwAR27fuRJHTNcOdFqA8ydb-DkAlOLAc68HdjfuIKs6Kva1Ghmle0zZMr025c
Materiały zamieszczone na stronach służą wyłącznie do celów edukacyjnych i informacyjnych, czasami tylko poglądowych,
dlatego nigdy nie może zastąpić opinii pracownika służby zdrowia.
Takie jest prawo i sie tego trzymajmy, zgodnie z art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ