Czym jest Pogotowie?

Pogotowie Antysepsowe jest wolontariatem.  Zadaniem ochotników Pogotowia jest dostarczenie Ascorbinianu Sodu (AS) do szpitala, gdzie znajduje się chory na sepsę. Ascorbinian jest przekazany lekarzowi prowadzącemu chorego lub rodzinie chorego. Dostarczenie oraz sam Ascorbinian są za darmo.

Ochotnicy dostarczają AS tylko chorym na sepsę.Formularz nieobecności ochotnika

W zakładce pogotowia umieszczono formularz nieobecności ochotnika. Prosimy Ochotników o zgłaszanie swojej nieobecności za pomocą tego formularza

Deklaracja Helsińska

Deklaracja Helsińska Światowego Stowarzyszenia Lekarzy (WMA)
Etyczne zasady prowadzenia badań medycznych z udziałem ludzi.

Proszę zwrócić uwagę na pkt. 37 deklaracji:

INTERWENCJE O NIEUDOWODNIONEJ SKUTECZNOŚCI W PRAKTYCE KLINICZNEJ

37. Podczas leczenia pacjenta tam, gdzie sprawdzone interwencje nie istnieją lub też okazały się nieskuteczne, lekarz, po zasięgnięciu porady eksperta i uzyskaniu  świadomej zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, może zastosować  interwencję o nieudowodnionej skuteczności, jeśli w ocenie lekarza daje ona nadzieję na ratowanie życia, przywrócenie zdrowia lub przyniesienie ulgi w cierpieniu. Następnie interwencja taka powinna stać się przedmiotem badań naukowych mających na celu ocenę jej bezpieczeństwa i skuteczności. We wszystkich przypadkach nowe informacje powinny być rejestrowane i tam, gdzie jest to stosowne, powinny zostać udostępnione publicznie