Numer POGOTOWIA ANTYSEPSOWEGO: 18 262 20 85  więcej info...

Stowarzyszenie nie udziela porad medycznych

"Jeśli zrezygnujesz z wolności na rzecz bezpieczeństwa,
nie będziesz miał żadnej z tych rzeczy"

Stowarzyszenie Zdrowa Polska

Opublikowano: 03.08.2018 Autor: Webmaster

 
Siedziba stowarzyszenia w Nowym Sączu   Stowarzyszenia Zdrowa Polska - Czyńmy Dobro powstało z inicjatywy p. Marka Kleciaka. W dniu 23 kwietnia 2018 r. w Poznaniu, dzięki uprzejmości Właścicieli księgarni Sursum Corda, przy ul. Rynek Łazarski 1, odbyło się  spotkanie organizacyjne stowarzyszenia, na które przybyło około 70 osób z Polski i z zagranicy.

     Owocem spotkania, po przejściu procesu rejestracji, było zarejestrowanie w dn. 9 lipca 2018 postanowieniem Sądu KRS w Krakowie, stowarzyszenia o nazwie Stowarzyszenie Zdrowa Polska - Czyńmy dobro".

Celem Stowarzyszenia jest:

* Usunięcie GMO z Polski i zakaz upraw jakichkolwiek, nawet eksperymentalnych pól z GMO.

* Zakaz użycia glifosatu na terenie Polski. Restrykcyjna kontrola maksymalnej SUMY użytych pestycydów w rolnictwie.

* Stopniowe wprowadzenie szczepionek produkowanych i kontrolowanych w Polsce;

* Zakaz stosowania toksycznych adiuwantów, w szczególności aluminium, rtęci, płodów ludzkich itd.

* Zlikwidowanie przymusu szczepień w Polsce a w szczególności szczepień noworodków

* Przywrócenie Sanepidom dawnych uprawnień kontroli jakości: żywności, wody, powietrza (niezapowiedziane kontrole dużych zakładów produkcyjnych, prawo do dłuższego czasu kontroli zakładu niż dotychczas).

* Propagowanie zdrowej żywności i ziół oraz prawa do ich produkcji i sprzedaży przez rolników indywidualnych.

* Niezależne kontrole jakości żywności, wody, powietrza i suplementów zdrowia w Polsce.

* Nadanie lekarzom prawa podjęcia decyzji odnośnie sposobu leczenia pacjenta w sytuacjach kryzysowych bądź gdy pacjent lub jego rodzina zażąda tego pisemnie. (Projekt ustawy Jerzego Zięby).

* Krytyczny dialog z medycyną akademicką i stroną rządową. Wsparcie młodych lekarzy, pielęgniarek i położnych a w szczególności ich ochrona zawodowa poprzez wprowadzenie maksymalnego limitu godzin pracy w tygodniu.

* Zakaz fluoryzacji wody pitnej oraz innych szkodliwych dla zdrowia metod uzdatniania wody.

* zakaz prywatyzacji wodociągów miejskich.

Więcej informacj, zobacz:
STATUT STOWARZYSZENIA
 

Odsłony: 8953

Uwaga

Informacje zawarte na tych stronach nie są podręcznikiem medycyny, ani nie służą do diagnostyki lekarskiej. Są tylko zbiorem informacji dotyczących wspomagania leczenia oraz wrażają opinię ich autorów na podstawie art. 54.1 Konstytucji RP, która to gwarantuje im wolność do wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
Sugestie zawarte tutaj zawarte są tylko i wyłącznie informacją, która może oczywiście być wykorzystana, ale każdy organizm może reagować inaczej.
Każde użycie opisanych substancji musi być skonsultowane z lekarzem. Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za skutki zastosowania zawartych na tych stronach informacji.