Numer POGOTOWIA ANTYSEPSOWEGO: 18 262 20 85  więcej info...

Stowarzyszenie nie udziela porad medycznych

"Jeśli zrezygnujesz z wolności na rzecz bezpieczeństwa,
nie będziesz miał żadnej z tych rzeczy"

Walne Zebranie Stowarzyszenia

Opublikowano: 14.06.2019 Autor: Webmaster

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu
Członków Stowarzyszenia „Zdrowa Polska - Czyńmy Dobro”

 


Jeśli jesteś Członkiem Stowarzyszenia, proszę wypełnij
Formularz Zgłoszenia

 

 

Informujemy, że dnia 29 CZERWCA 2019 r. (sobota) o godz. 13.00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Zdrowa Polska – Czyńmy Dobro”. Zebranie odbędzie się w sali 420 w Akademii Ignatianum w Krakowie ul. Kopernika 26.
Zobacz miejsce spotkania na Google  Maps

Planowany porządek zebrania:
1. Powitanie członków.
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta obrad.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i jego władności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia „Zdrowa Polska Czyńmy Dobro” za rok 2018.
5. Przedstawienie przez przewodniczącego komisji rewizyjnej protokołu z badania gospodarki finansowej Stowarzyszenia „Zdrowa Polska Czyńmy Dobro” za rok 2018.
6. Omówienie spraw związanych z członkostwem w Stowarzyszeniu
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 Stowarzyszenia „Zdrowa Polska Czyńmy Dobro”
8. Dyskusja i wolne wnioski
9. Zamknięcie obrad

Zachęcamy wszystkich członków stowarzyszenia do przybycia na zebranie.

Na godzinę przed Walnym Zebranie Członków stowarzyszenia odbędzie się jednocześnie posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

 

Odsłony: 267

Uwaga

Informacje zawarte na tych stronach nie są podręcznikiem medycyny, ani nie służą do diagnostyki lekarskiej. Są tylko zbiorem informacji dotyczących wspomagania leczenia oraz wrażają opinię ich autorów na podstawie art. 54.1 Konstytucji RP, która to gwarantuje im wolność do wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
Sugestie zawarte tutaj zawarte są tylko i wyłącznie informacją, która może oczywiście być wykorzystana, ale każdy organizm może reagować inaczej.
Każde użycie opisanych substancji musi być skonsultowane z lekarzem. Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za skutki zastosowania zawartych na tych stronach informacji.