Numer POGOTOWIA ANTYSEPSOWEGO:
18 262 20 85 
MAPA POGOTOWIA


Zawiadomienie o Walnym Zebraniu
Członków Stowarzyszenia „Zdrowa Polska - Czyńmy Dobro”

 


Jeśli jesteś Członkiem Stowarzyszenia, proszę wypełnij
Formularz Zgłoszenia

 

 

Informujemy, że dnia 29 CZERWCA 2019 r. (sobota) o godz. 13.00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Zdrowa Polska – Czyńmy Dobro”. Zebranie odbędzie się w sali 420 w Akademii Ignatianum w Krakowie ul. Kopernika 26.
Zobacz miejsce spotkania na Google  Maps

Planowany porządek zebrania:
1. Powitanie członków.
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta obrad.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i jego władności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia „Zdrowa Polska Czyńmy Dobro” za rok 2018.
5. Przedstawienie przez przewodniczącego komisji rewizyjnej protokołu z badania gospodarki finansowej Stowarzyszenia „Zdrowa Polska Czyńmy Dobro” za rok 2018.
6. Omówienie spraw związanych z członkostwem w Stowarzyszeniu
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 Stowarzyszenia „Zdrowa Polska Czyńmy Dobro”
8. Dyskusja i wolne wnioski
9. Zamknięcie obrad

Zachęcamy wszystkich członków stowarzyszenia do przybycia na zebranie.

Na godzinę przed Walnym Zebranie Członków stowarzyszenia odbędzie się jednocześnie posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

 

Konstytucja

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

Art. 54. Zasada wolności poglądów

1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

Materiały zamieszczone na stronach służą wyłącznie do celów edukacyjnych i informacyjnych, czasami tylko poglądowych,
dlatego nigdy nie może zastąpić opinii pracownika służby zdrowia.
Takie jest prawo i sie tego trzymajmy, zgodnie z art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ