Numer POGOTOWIA ANTYSEPSOWEGO: 18 262 20 85  więcej info...

Walne Zebranie Stowarzyszenia

Opublikowano: 14.06.2019 Autor: Webmaster

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu
Członków Stowarzyszenia „Zdrowa Polska - Czyńmy Dobro”

 


Jeśli jesteś Członkiem Stowarzyszenia, proszę wypełnij
Formularz Zgłoszenia

 

 

Informujemy, że dnia 29 CZERWCA 2019 r. (sobota) o godz. 13.00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Zdrowa Polska – Czyńmy Dobro”. Zebranie odbędzie się w sali 420 w Akademii Ignatianum w Krakowie ul. Kopernika 26.
Zobacz miejsce spotkania na Google  Maps

Planowany porządek zebrania:
1. Powitanie członków.
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta obrad.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i jego władności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia „Zdrowa Polska Czyńmy Dobro” za rok 2018.
5. Przedstawienie przez przewodniczącego komisji rewizyjnej protokołu z badania gospodarki finansowej Stowarzyszenia „Zdrowa Polska Czyńmy Dobro” za rok 2018.
6. Omówienie spraw związanych z członkostwem w Stowarzyszeniu
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 Stowarzyszenia „Zdrowa Polska Czyńmy Dobro”
8. Dyskusja i wolne wnioski
9. Zamknięcie obrad

Zachęcamy wszystkich członków stowarzyszenia do przybycia na zebranie.

Na godzinę przed Walnym Zebranie Członków stowarzyszenia odbędzie się jednocześnie posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

 

Odsłony: 170