Numer POGOTOWIA ANTYSEPSOWEGO:
18 262 20 85 
MAPA POGOTOWIA

W skrócie:

• Przedstawiamy przypadek pacjenta z pojedynczą dawką szczepionki przeciwko SARS-CoV-2.
• Wytworzył odpowiednie poziomy miana w surowicy, ale zmarł 4 tygodnie później.
• Dzięki pośmiertnemu mapowaniu molekularnemu znaleźliśmy wirusowe RNA w prawie wszystkich badanych narządach.
• Nie zaobserwowaliśmy jednak żadnych charakterystycznych cech morfologicznych COVID-19.
• Można było wywołać immunogenność, podczas gdy sterylna odporność nie została ustalona.

Abstrakt:
U pacjenta po jednej dawce, RNA znalezione niemal wszędzie, po szczypaniu 2 pozytywne testy, w wymazie z nosa ilość wirusa mogąca świadczyć o możliwości zarażania innych. Bez objawów kowida. Wcześniej zdrowy człowiek a po szczypawce zaczął mieć poważne problemy zdrowotne i zmarł.


    86-letni mężczyzna, który wcześniej nie miał objawów, otrzymał pierwszą dawkę szczepionki BNT162b2 mRNA COVID-19. Zmarł 4 tygodnie później z powodu ostrej niewydolności nerek i układu oddechowego. Chociaż nie wykazywał żadnych objawów specyficznych dla COVID-19, przed śmiercią uzyskał pozytywny wynik testu na SARS-CoV-2. Wiązanie antygenu białka kolczastego (S1) wykazało znaczące poziomy immunoglobuliny (Ig) G, podczas gdy nukleokapsyd IgG/IgM nie został wywołany. Ostre odoskrzelowe zapalenie płuc i niewydolność kanalików nerkowych uznano za przyczynę zgonu podczas autopsji; jednak nie zaobserwowaliśmy żadnych charakterystycznych cech morfologicznych COVID-19. Pośmiertne mapowanie molekularne za pomocą reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym ujawniło odpowiednie wartości progowe cyklu SARS-CoV-2 we wszystkich badanych narządach (ustnie gardła, błona śluzowa węchowa, tchawica, płuca, serce, nerki i mózg) z wyjątkiem wątroby i opuszki węchowej.Wyniki te mogą sugerować, że pierwsze szczepienie wywołuje immunogenność, ale nie sterylną odporność.

     Przeprowadzono gaztroskopię i kolonoskopię w celu dalszego zbadania przyczyny biegunki. Colonoskopia, w szczególności wykazała wrzodziejącą zmianę lewej giętkości okrężnicy, która była histologicznie zdiagnozowana jako niedokrwienne zapalenie jelita grubego. PCR analiza na próbkach biopsji, po wcześniej zgłoszonej metodzie (Kaltschmidt i in., 2021), był ujemny dla SARS-Cov-2. Leczenie wspierało mesalazynę i dożylną substytucję żelaza. Następnie stan pacjenta pogorszył się pod rozwojem niewydolności nerek. W dniu 24 pacjent w tej samej sali szpitalnej, co nasza sprawa była pozytywna dla SARS-Cov-2. W dniu 25, nasz pacjent testował SARS-COV-2 pozytywny przez PCR w czasie rzeczywistym (RT-PCR), z wartością progową o niskim cyklu (CT) wskazującym o wysokim obciążeniu wirusowym. W dalszej analizie próbki wacika nie było dowodów na zmutowane warianty SARS-COV-2 B.1.1.7, B.1.351 lub B.1.1.28.1. Zrobione razem, wydaje się, że pacjent został zakażony od pacjenta w jego sali szpitalnej. Nasz pacjent przedstawił teraz z gorączką i dyskomfortem oddechowym, a osłuchiwanie płuc wykazywały trzustki. Pomimo rozpoczęcia dodatkowego tlenu (2 l na minutę) i terapii antybiotykowej przez Ceftriaxone, pacjent zmarł z ostrej niewydolności nerek i układu oddechowego w następnym dniu.

     Ocena immunogenności przez pomiaru białka spike (S1) immunoglobulinę wiążącej antygen (Ig) G w próbkach surowicy otrzymanych w dniu 25 wykazano odpowiedź przeciwciała (8,7 U / ml, wartość odniesienia <0,8-1,2 U / ml; Roche Eclia ™), podczas gdy (nukleokapsyd) NCP-IGG / IgM nie został wywołany (<0,1 U / ml, Wartość odniesienia> 1,0 U / ml; Roche Eclia ™). Wyniki te wskazują, że pacjent opracował już odpowiednią immunogenność poprzez szczepienia.

     Badanie postmorma ujawniło ostre obustronne oskrzela z ropniami, czasami otoczonymi bakteryjnymi Cocci (Rysunek 1). Nie było ustalenia powszechnie opisanych objawów związanych z 19-krotnym zapaleniem płuc. W sercu znaleźliśmy hipertrofię bitowniczą (waga 580 g) i histologicznie zdiagnozowaliśmy kardiomiopatię niedokrwienną. Wykryliśmy amyloidozę typu transthyretyny w sercu iw mniejszym stopniu w płucach. Nerki ujawniły zarówno przewlekłe obrażenia z arterioloscleosis i zwłóknieniem śródmiąższowym i ostrą niewydolnością nerek z hydropic rurową degeneracją. Badanie mózgu ujawniło lewą strenoscję tkanki pseudocyjnej, która została zdiagnozowana jako stary obszar zawału.

Rysunek 1.

Rysunek 1. Przedstawiono streszczenie odpowiednich ustaleń histologicznych i wyniki mapowania molekularnego. Histomorfologia uzyskuje się za pomocą standardowej reakcji hematoksylinowej i eozyny, z wyjątkiem mięśnia sercowego po prawej stronie (barwienie Congo Red). Powiększenie jest pokazane przez pręty. Zauważ, że w płucach obserwowaliśmy również kolonie Cocci (strzałka) w obszarach granulocytycznych. Ponadto wyniki mapowania molekularnego podano jako oceniane wartości progowe cyklu reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym dla SARS-Cov-2. Należy pamiętać, że nie można wykryć tylko w węchowej żarówce i wątroby SARS-Cov-2.

Przeprowadziliśmy mapowanie molekularne 9 różnych części anatomicznych formaliny-stałej tkanki osadzonej parafiny, jak opisano wcześniej (Kaltschmidt i in., 2021). RNA ekstrahowano z sekcji parafinowych za pomocą Maxwell RSC (Promega, Madison, WI, USA). Analiza multipleksu RT-PCR docelowała 2 niezależne geny SARS-COV-2-genomu (fluorotyp SARS-COV-2 Plus zestaw; Hain / Bruker, Nehren, Niemcy): Polimeraza RNA zależna od RNA (cel 1) i nukleopeptyd (cel 2). Ujemna wartość odcięcia była CT> 45. Zbadaliśmy 9 różnych próbek tkanek do znanych i odpowiednich ścieżek wirusów rozprzestrzeniających się w organizmie człowieka (rysunek 1). Aby zapobiec zanieczyszczeniu krzyżowemu, każda próbka była bezpośrednio osadzona w oddzielnych kasetach tkankowych i oddzielnie zamocowana w 4% buforowanej fosforanach buforowanej soli fizjologicznej. Wykazaliśmy RNA wirusowe w prawie wszystkich organach badanych, z wyjątkiem wątroby i żarówki węchowej (Rysunek 1).

Szczegółowe badania z autopsji, w tym mapowanie wirusów molekularnych pacjenta szczepionego przeciwko SARS-Cov-2 z dodatnim testem SARS-COV-2, nie został wcześniej zgłoszony, do wiedzy autorów. Sugerujemy, że pojedyncze traktowanie szczepionką RNA BNT162B2 wywołało znaczną immunogenność, jak odzwierciedlenie w zgłoszonych z neutralizacji białek z neutralizującą wartości surowicy IgG. Od tygodni przed szczepieniem, poprzez szczepienia (dzień 1), wkrótce przed śmiercią (dzień 24), pacjent był wolny od jakichkolwiek objawów klinicznych zwykle przypisanych do Kovid-19. Ponadto prace krwi nie wykazały miana Igm, który jest ogólnie obserwowany 7-14 dni po objawie początku (Kim i in., 2020). Jednak pacjent testował SARS-Cov-2 pozytywny. Zarówno wartość CT mierzona w wymazach nosofarngnoalu, a wartości mierzone w formalinie-stałych parafinowo-osadzonych próbek, wskazują obciążenie wirusowe i sugerują transmisję. Ponieważ nasz pacjent zmarł około 2 dni po jego pierwszych dodatnich wynikach testów SARS-COV-2, przypuszczamy, że dane mapowania molekularnego odzwierciedla wczesny etap zakażenia wirusowego. Wczesny etap infekcji może również wyjaśnić, dlaczego pozostały różne regiony, takie jak żarówka węchowa i wątroba (jeszcze) dotknięte przez systemowe rozprzestrzenianie się wirusowe.

Nie obserwowaliśmy żadnych charakterystycznych cech morfologicznych COVID-19 zgłoszonych w kompleksowych badaniach autopsji morfologicznych (Schaller i in., 2020, Edler i in., 2020, Ackermann i in., 2020). Nie znaleźliśmy żadnych typowych oznak rozproszonego uszkodzenia pęcherzyków w płucach, ale zidentyfikowaliśmy rozległą ostrą oskrzeli, ewentualnie pochodzenia bakteryjnego. Doszliśmy do wniosku, że pacjent zmarł z oskrzeli, i ostrej niewydolności nerek.

Nasze ustalenia są zgodne z poprzednimi dowodami z modeli zwierząt, że immunizację przeciwko SARS-COV-2 według szczepienia okazały się zmniejszyć nasilenie patogenezy, zwłaszcza w odniesieniu do ciężkiej choroby płuc, podczas gdy RNA wirusowy utrzymywał się w wymazach nosowych (Van Doroalen i in. , 2020, Vogel i in., 2021). Ostatnio Amit i in. (2021) Opublikowano wyniki na badaniu klinicznym pracowników służby zdrowia przy użyciu szczepionki BNT162B2, która wykazała znaczne wczesne obniżki w infekcji SARS-COV-2 oraz objawowe COVID-19 stawek po podaniu pierwszej dawki szczepionki.

Jeśli chodzi o poważnych działań niepożądanych u pacjentów otrzymujących szczepienie przeciwko SARS-COV-2, przeważają efekty lokalne, a rzadko opisano poważne reakcje systemowe (Yuan i in., 2020). Jednak niedawne raporty zwiększonego ryzyka skrzepów krwi, w szczególności zakrzepicy zatoki żylnej mózgowej w przypadku szczepionki Oxford-Astraazeneca (Mahaza 2021), podniosła kwestię debaty na temat bezpieczeństwa szczepionki Covid-19 w ogóle. Należy wykonać kompleksową analizę danych autopsji, aby zapewnić bardziej szczegółowe spostrzeżenia w śmiertelne działania niepożądane i wszelkie zgony związane ze szczepieniem.

Podsumowując, wyniki naszego badania przypadków autopsji u pacjenta z szczepionką MRNA potwierdzają pogląd, że przez pierwszą dawkę szczepienia przeciwko immunogenności (zdolność substancji do wywołania przeciwko sobie swoistej odpowiedzi odpornościowej) SARS-COV-2 może być już wywołane, podczas gdy sterylna odporność nie jest odpowiednio rozwijana.

Konflikt interesów
Autorzy nie mają żadnych interesów handlowych ani finansowych interesów.

Zatwierdzenie etyczne
Studium przypadku tego przypadku przeprowadzono w ustawieniu projektu niemieckiego "porażki Pandemii", zatwierdzonych przez Stowarzyszenie Medyczne Westfalia-Lippe, Münster, Niemcy (Ref. 2020-575-BS) i przeprowadzane zgodnie z zasadami etycznymi Deklaracja Helsinki. Dostępna była poinformowana zgoda przez Next-of-Kin.

Źródło finansowania
Nie było funduszy otrzymanych od żadnej osoby lub organizacji.

Podziękowanie
Jesteśmy wdzięczni za ekspertową pomoc techniczną Ralf Bode i Nadine Weber (University Hospital of Sowa Uniwersytetu Bielefeld, Lippe Campus, Detmold).

Pobierz pdf (angielski)

Konstytucja

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

Art. 54. Zasada wolności poglądów

1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

Materiały zamieszczone na stronach służą wyłącznie do celów edukacyjnych i informacyjnych, czasami tylko poglądowych,
dlatego nigdy nie może zastąpić opinii pracownika służby zdrowia.
Takie jest prawo i sie tego trzymajmy, zgodnie z art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ