Numer POGOTOWIA ANTYSEPSOWEGO:
18 262 20 85 
MAPA POGOTOWIA

Niedawno po podaniu szczepionki z rekombinowanym wektorem adenowirusowym ChAdOx1 nCoV-19 (Oxford – AstraZeneca), kodującej spike glikoproteinę SARS-CoV-2.1–4, u wcześniej opisanych pacjentów wystąpiła zakrzepica, głównie wpływających na mózgowe zatoki żylne, z małopłytkowością i przeciwciałami przeciwko czynnikowi płytkowemu 4 (PF4), ale charakterystyka VITT z zakrzepicą tętniczą nie została wcześniej opisana. W tym miejscu opisujemy trzech pacjentów z VITT, u których wystąpił udar niedokrwienny.

Pacjent 1,


35-letnia Azjatka, wystąpił epizodyczny ból głowy w okolicy prawej strony skroniowej i okołooczodołowej 6 dni po podaniu szczepionki ChAdOx1 nCoV-19. Pięć dni później obudziła się z osłabieniem lewej twarzy, ramion i nóg, preferencją prawego spojrzenia i sennością. Angiografia CT i TK (CTA) bez kontrastu ujawniła zamknięcie dystalnego odcinka M1 prawej tętnicy środkowej mózgu (MCA) z rozległym niedokrwieniem i przemianą krwotoczną (ryc. 1A-C). Późniejsze obrazowanie ujawniło zakrzepicę prawej żyły wrotnej. Liczba płytek krwi wynosiła 64 x 109 / l (zakres odniesienia 150–400 x 109 / l); D-dimer podniesiono do 11 220 µg / l (zakres odniesienia 0–550); a test Asserachrom HPIA IgG dla przeciwciał anty-PF4 był dodatni (76,1%). Chory został poddany pilnej hemikraniektomii dekompresyjnej (ryc.1D). Liczba płytek krwi wzrosła po dożylnym podaniu immunoglobuliny i plazmaferezie. Otrzymała leki przeciwzakrzepowe z pośrednią dawką fondaparynuksu. Czternaście dni po prezentacji jej poziom świadomości nagle spadł; Głowa TK wykazała rozległą transformację krwotoczną lewego zawału MCA z efektem masowym i przepukliną mózgu poprzez hemikraniektomię dekompresyjną. Następnie potwierdzono śmierć pnia mózgu.

Pacjent 2,

37-letnia biała kobieta, zgłosiła się 12 dni po podaniu szczepionki ChAdOx1 nCoV-19 z rozlanym bólem głowy, utratą lewego pola widzenia, splątaniem i osłabieniem lewej ręki. CTA wykazało zamknięcie obu tętnic szyjnych wewnętrznych (ryc. 1E) i zakrzepicę zatoki poprzecznej lewej (ryc. 1F); W rezonansie magnetycznym zależnym od dyfuzji wykazano obustronne ostre zawały o rozkładzie borderzone (ryc. 1G, H). Późniejsze badania obrazowe potwierdziły zatorowość płucną i zakrzepicę zatok poprzecznych i esicy lewej, żyły szyjnej lewej, wątrobowej prawej i obu żył biodrowych. Liczba płytek krwi wynosiła 9 x 109 / l; D-dimer podniesiono do 34 000 µg / l; a test na obecność przeciwciał anty-PF4 był dodatni (99,7%). Liczba płytek krwi wzrosła po leczeniu dożylną immunoglobuliną, dwoma dożylnymi impulsami metyloprednizolonu i plazmaferezą; pacjent otrzymał następnie fondaparynuks i stan kliniczny poprawił się.

Pacjent 3, 43-letni Azjata, zgłosił się 21 dni po szczepieniu ChAdOx1 nCoV-19 z dysfazją. TK i rezonans magnetyczny (MR) wykazały ostry lewy zawał czołowy i wyspowy odpowiadający przednim obszarom korowym lewego MCA, z niewielką objętością przemiany krwotocznej w obrębie zawału. W flebografii MR i TK nie stwierdzono objawów zakrzepicy żylnej zatoki mózgowej. Liczba płytek krwi wynosiła 48 x 109 / l; D-dimer podniesiono do 24 000 µg / l; a test przeciwciał anty-PF4 był dodatni. Był leczony transfuzją płytek krwi, dożylną immunoglobuliną i fondaparynuksem i pozostaje klinicznie stabilny.


Nasze obserwacje sugerują, że oprócz zakrzepicy żylnej, neurologiczne spektrum VITT może obejmować niedrożność tętnic. Młodzi pacjenci zgłaszający się z udarem niedokrwiennym po podaniu szczepionki ChAdOx1 nCoV-19 powinni zostać pilnie zbadani w kierunku VITT za pomocą badań laboratoryjnych (w tym liczby płytek krwi, D-dimerów, fibrynogenu i przeciwciał anty-PF4) oraz oceny pod kątem współistniejących zakrzepów żylnych; powinny być zarządzane przez multidyscyplinarny zespół (hematologia, neurologia, udar, neurochirurgia i neuroradiologia) w celu uzyskania szybkiego dostępu do leczenia obejmującego dożylną immunoglobulinę, metyloprednizolon, plazmaferezę i antykoagulanty nieheparynowe, na przykład fondaparynuks, argatroban lub bezpośrednie doustne leki przeciwzakrzepowe. U starannie dobranych pacjentów może być również wskazane leczenie wewnątrznaczyniowe lub hemikraniektomia dekompresyjna

Źródło:https://jnnp.bmj.com/content/early/2021/05/20/jnnp-2021-326984

Konstytucja

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

Art. 54. Zasada wolności poglądów

1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

Materiały zamieszczone na stronach służą wyłącznie do celów edukacyjnych i informacyjnych, czasami tylko poglądowych,
dlatego nigdy nie może zastąpić opinii pracownika służby zdrowia.
Takie jest prawo i sie tego trzymajmy, zgodnie z art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ