Event 201 Videos

     Johns Hopkins Center for Health Security we współpracy ze Światowym Forum Ekonomicznym i Fundacją Billa i Melindy Gatesów zorganizowało Wydarzenie 201, ćwiczenie pandemiczne na wysokim szczeblu, które odbyło się 18 października 2019 r. W Nowym Jorku w stanie Nowy Jork. Ćwiczenie zilustrowało obszary, w których partnerstwa publiczno-prywatne będą niezbędne podczas reakcji na poważną pandemię w celu zmniejszenia skutków gospodarczych i społecznych na dużą skalę.
Event 201

Nagrania wideo z EVENT 201