Następna pandemia jest już dla Ciebie przygotowana.

     "Gdy tylko uwierzysz w pierwszą fałszywą pandemię, następna pandemia jest już dla Ciebie przygotowana.
Następna „pandemia” rozpocznie się, gdy duża część populacji zostanie zaszczepiona i zaczną masowo umierać. Zaplanowali już następną pandemię zwaną „rzadką pandemią” na lata 2025 - 2028. Przygotowanie i szkolenie do tego wydarzenia odbyło się na Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa.
      Do 2025 roku będą nadal fałszować Coronę i jej różne „szczepy”, aby zmusić ogromną większość populacji do wyrażenia zgody na szczepienia.
Przypomnijmy, że Uniwersytet Johnsa Hopkinsa jest sponsorowany przez Billa Gatesa, a ten uniwersytet był gospodarzem przygotowań i szkoleń dotyczących pandemii koronawirusa zwanej Wydarzeniem 201, które kilka miesięcy później przebiegło dokładnie według ich scenariusza."
Źródło: https://archive.is/QPc4U


     Książka SPARS Pandemic, futurystyczny scenariusz dla komunikatorów zdrowia publicznego, została wydana jako część Johns Hopkins Center projektpod współautorstwem siedmiu profesorów w 2017 r. Według informacji opublikowanych na stronie internetowej Centrum, scenariusz SPARS Pandemic ilustruje dylematy komunikacyjne dotyczące medycznych środków zaradczych (MCM), które mogą się prawdopodobnie pojawić w nie tak odległej przyszłości. Grupa robocza przeanalizowała zalecenia ekspertów i informacje o wcześniejszych kryzysach medycznych, a także osobliwościach nowoczesnych technologii informatycznych i systemów opieki zdrowotnej i stworzyła scenariusz na podstawie tych informacji.

https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/