Numer POGOTOWIA ANTYSEPSOWEGO: 18 262 20 85  więcej info...

Stowarzyszenie nie udziela porad medycznych

"Jeśli zrezygnujesz z wolności na rzecz bezpieczeństwa,
nie będziesz miał żadnej z tych rzeczy"

Ozonowanie

Opublikowano: 15.04.2019 Autor: Marek Kleciak
Jeden bardzo sympatyczny pan spytał mnie ostatnio o ozonowanie. Obejrzałem sobie przesłany link:

https://www.youtube.com/watch?v=cAggJj0L4oY&fbclid=IwAR1C_Hd3wLRtTGO8JAYQbXvDIWBRulbyEX9TQoMJKNCWxH2BVn2Zr8-IunI i zacżąłem szukać.

Pierwszy wynik wyszukiwania azotany: To nie jest tak, że ozon je usunie lecz je.. zmieni: http://klimat.czn.uj.edu.pl/enid/1__Utlenianie_i_pomiary/-_noc_i_azotany_3ps.html

Jak to się ma praktycznie do azotanów w warzywach? Nie wiem, przydały by się jakieś pomiary.

Pestycydy: https://www.researchgate.net/figure/Glyphosate-degradation-by-ozone-pH-65-and-ozonation-based-on-the-hydroxyl-radical-pH_fig2_43135929 Trzeba 30 minut ozonowania by usunąć 80% z nich jeśli stosujemy tylko ozonowanie. To dość niepraktyczne. Jak przeprowadzić ozonowanie w połączeniu z zasadowym otoczeniem, bo wtedy to działa dużo szybciej: nie za bardzo wiem.
A propos glifosatu: polecam ciekawe i uczciwe jak mi się wydaje badanie dotyczące metod usuwania glifosatu z wody innymi metodami niż niezawodne filtry odwrotnej osmozy https://cfpub.epa.gov/si/si_public_record_report.cfm?Lab=NRMRL&dirEntryId=129919

Bardzo ciekawą pracę nt. usuwania pestycydów z warzyw i owoców zrobił polski zespół
Usuwanie pozostałości 16 pestycydów z truskawek poprzez mycie wodą z kranu, wodą z ozonem, czyszczenie ultradźwiękowe i gotowanie:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4688301/

Mycie wodą z kranu (redukcja od 36,1 do 75,1%) wodą wodociągową (redukcja od 19,8 do 68,1%). Gotowanie zmniejszyło pozostałości większości związków, z redukcjami w zakresie od 42,8 do 92,9%. Czyszczenie ultradźwiękowe obniżyło pozostałości wszystkich analizowanych pestycydów, usuwając do 91,2% z nich.
Dane wskazują, że mycie ultradźwiękowe i gotowanie były najskuteczniejszymi zabiegami redukującymi pozostałości pestycydów w truskawkach.

Usuwanie grzybów ozonowaniem: Na stronie
http://www.forumbudowlane.pl/osuszanie-budynkow-wilgoc-i-grzyb-na-scianach/ozonowanie-na-grzyb-i-po-grzybie-t22956 przeczytamy:
"nie usunie się grzyba bez usunięcia zarodnika, którego ozon nie ruszy. Ozon może jedynie działać na wykwit czyli to co widzimy. Ozon może w niektórych przypadkach wniknąć 0,5 mm w materiał budowlany, ale przy odgrzybianiu nie należy brać tego pod uwagę, gdyż grzyb musi zostać usunięty raz a porządnie."

Pomyślałem. Sprawdzę, na pewno ktoś to zbadał. I rzeczywiście: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14672237 przeczytamy tam: "Jedną z przydatnych zalet ozonu jest to, że dezaktywuje pleśnie. W tym badaniu ozonowano pomieszczenie do dojrzewania sera, a skuteczność tego zabiegu oceniano zarówno w powietrzu, jak i na powierzchni poprzez pobieranie próbek raz w tygodniu przez okres 3 miesięcy. Uzyskane wyniki wskazują, że obróbka ozonem zmniejszyła żywotny ładunek pleśni w powietrzu, ale nie wpłynęła na żywotną pleśń na powierzchniach. Jedynie poprzez przetarcie powierzchni środkiem do dezynfekcji powierzchni handlowych możliwe było zmniejszenie żywotności formy na powierzchniach."

Na koniec trafiłem na ta pracę:

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1047322X.1997.10390043 ,
"Badanie ozonu w fazie gazowej jako potencjalnego biocydu"

Streszczenie mówi:
"Ozon jest stosowany jako czynnik bakteriobójczy w wodzie pitnej od 1903 r., A jego aktywność w fazie wodnej jest dobrze udokumentowana. Jednak pomimo szerokiego zastosowania generatorów ozonu do obróbki powietrza w pomieszczeniach, niewiele jest danych badawczych dotyczących aktywności biobójczej ozonu w fazie gazowej. W artykule przedstawiono dane eksperymentalne dotyczące wpływu ozonu zarówno na grzyby wegetatywne, jak i tworzące przetrwalniki, a także bakterie tworzące przetrwalniki. Wysuszone zawiesiny organizmów testowych były poddane działaniu ozonu w stężeniach od 3 do 10 ppm w komorach ze stali nierdzewnej pokrytych teflonem o pojemności 50 L. Przeprowadzono badanie dwufazowe. Pierwsza faza była obszerną serią testów skuteczności samego ozonu. Testy z użyciem organizmów osadzonych na szkiełkach w celu zminimalizowania strat ozonu przeprowadzono w warunkach wysokiej (90%) i niskiej (30%) wilgotności względnej (RH). W przypadku organizmów użytych w tym badaniu do znacznego zabicia wymagane były stężenia ozonu w zakresie od 6 do prawie 10 ppm. Organizmy wystawione w warunkach wysokiej wilgotności względnej były na ogół bardziej podatne na ozon. W drugiej fazie testów zastosowano rzeczywiste materiały budowlane jako powierzchnie testowe. Nie wykazano zabijania drobnoustrojów na żadnym z materiałów budowlanych nawet przy 9 ppm ozonu."

No i jakie z tego wszystkiego wnioski płyną? Ozonować czy nie? Owszem, to działa jednak nie aż tak bardzo jak byśmy sobie życzyli. Nie zaszkodzi a już najmniej producentowi urządzeń do ozonowania.

Uwaga:
Informacje przedstawione w tym artykule nie są napisane przez lekarza i nie są fachową opinią ani poradą medyczną. Nie mogą zastąpić porady i wiedzy pracownika służby zdrowia, np. lekarza. Wszelkie porady, które zamieszczone na tych stronach stosujesz wyłącznie na swoją odpowiedzialność. Odsłony: 1381

Uwaga

Informacje zawarte na tych stronach nie są podręcznikiem medycyny, ani nie służą do diagnostyki lekarskiej. Są tylko zbiorem informacji dotyczących wspomagania leczenia oraz wrażają opinię ich autorów na podstawie art. 54.1 Konstytucji RP, która to gwarantuje im wolność do wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
Sugestie zawarte tutaj zawarte są tylko i wyłącznie informacją, która może oczywiście być wykorzystana, ale każdy organizm może reagować inaczej.
Każde użycie opisanych substancji musi być skonsultowane z lekarzem. Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za skutki zastosowania zawartych na tych stronach informacji.