Numer POGOTOWIA ANTYSEPSOWEGO: 18 262 20 85  więcej info...

O liposomalności słów kilka

Opublikowano: 05.04.2019 Autor: Marek Kleciak
"Dla mnie samego było zaskoczeniem że tylko 5 do 10% się wchlania. To tłumaczy czemu jedząc zdrową żywność nie musimy brać żadnych suplementów."

      W latach 60-tych odkryto tzw. Liposomy, które można obrazowo opisać jako kuliste „skorupki” stworzone z tzw. Fosfolipidów. Wewnątrz takiej skorupki mozna transportować np. leki lub substancje odżywcze do tkanek organizmu. Farmacja uznaje liposomy za „jeden z najlepszych systemów dostarczania leków, ze względu na ich zdolność do kapsułkowania różnych substancji, doskonałą biokompatybilność i łatwą interakcję z biomembranami”. Dopiero w ostatniej dekadzie zaczęto stosować technologię absorpcji liposomów w suplementach diety. Doustną biodostępność suplementów można zwiększyć za pomocą liposomów, aby suplement bezpiecznie osiągnął zamierzony cel. Osiągane są dzięki temu poziomy np. witamin w osoczu, które nie są możliwe do uzyskania tylko przy użyciu dostępnych w handlu tabletek lub kapsułek.
     Amerykańscy naukowcy odkryli, że doustne podawanie witaminy C zamkniętej w liposomach dawało krążące poziomy witaminy C, które były wyższe niż te uzyskiwane przez doustne podawanie niekapsułkowanej witaminy C (proszek, tabletki lub kapsułki) mniejsze jednak niż te wytwarzane po dożylnym podaniu witaminy C.
Podczas gdy terapia dożylna daje najlepsze poziomy w surowicy, liposomy są najskuteczniejszym podawaniem doustnym - bez wad terapii dożylnej. Chociaż technologia absorpcji liposomów nie zastępuje terapii dożylnej, w niektórych przypadkach może być alternatywą.

Od czasu odkrycia, technologia absorpcji liposomów, ma już prawie 50 000 odniesień w bazie danych PubMed.

     W internecie znaleźć mozna opisy jak samemu produkować np. liposomalną witaminę C. Teoria mówi że zamówiamy w internecie kwas askorbinowy, i myjkę ultradźwiękową, taką jak np do czyszczenia okularów. Mieszamy w odpowiedniej proporcji i czekamy... Dzięki temu powinny powstać kapsułki lecytyny w liposomie. Owszem, powstają ale bardzo, bardzo duże. Mają rozmiary wielu mikrometrów gdy tymczasem dizłanie rozpoczyna się w okolicy 150 nanometrów lub mniej. Dobre produkty komercyjne mają rozmiary 100 nanometrów dzieki czemu są dobrze przyswajane. Prawdziwa liposomalna witamina C z wystarczającą fosfatydylocholiną osiąga biodostępność rzędu ponad 90%. W wersji produkowanej w domu osiągamy biodostępność rzędu tylko 5-10% . A to jest dokładnie tak samo jak w przypadku przyjmowania witaminy C w konwencjonalnej formie.

     Jak to robi przemysł?
Poniżej cytat ze strony: https://www.researchgate.net/publication/281313889_Recent_Progress_in_Liposome_Production_Relevance_to_Drug_Delivery_and_Nanomedicine
Dzięki zastosowaniu urządzenia mikroprzepływowego hydrodynamicznego ogniskowania (MHF) z pięcioma wlotami i trzema wylotami (Figura 2A), liposomy są generowane przez hydrodynamiczne ogniskowanie strumienia lipidów rozpuszczonych w etanolu (lub alkoholu izopropylowym) pomiędzy dwoma osłoniętymi strumieniami w kanale mikrofluidycznym [14, 15, 19, 20]. Przepływ laminarny w prostokątnych kanałach mikroprzepływowych o głębokości 100 μm i szerokości 46 μm lub 64 μm w płytce krzemowej umożliwia kontrolowane mieszanie dyfuzyjne na dwóch powierzchniach płynnych, gdzie same lipidy gromadzą się w pęcherzyki. Przepływ mikroprzepływowy jest na ogół laminarny ze względu na małe wymiary kanału i stosunkowo niskie natężenia przepływu. Roztwór lipidów jest wprowadzany do centralnego kanału urządzenia mikroprzepływowego podczas wymiany z kanałem centralnym. Postać liposomów z powodu różnych sił ścinających generuje się na powierzchniach cieczy zmieniając stosunek szybkości przepływu. Proces obejmuje strumień rozpuszczonych lipidów przechodzących między dwoma strumieniami wodnymi w kanale mikroprzepływowym, z mieszaniem i tworzeniem cieczy i tym samym tworzeniem liposomów. Przepływ laminarny w kanałach umożliwia kontrolę mieszania dyfuzyjnego, a tym samym można regulować wielkość i rozkład wielkości liposomów przez regulację natężenia przepływu

Rys. (2). (A) Schematyczny schemat urządzenia mikroprzepływowego z pięcioma wlotami stosowanego do formulacji liposomów [19]; (B) Pięciowlotowe urządzenie mikroprzepływowe do przygotowywania liposomów zawierających oligonukleotydy [18]; (C) Symulacja numeryczna ogniskowania przepływu hydrodynamicznego w trójwlotowym urządzeniu mikroprzepływowym, ilustrująca malejący ułamek molowy etanolu wzdłuż środka kanału jako strumień alkoholu (czerwony) i wodny bufor (niebieski) w mikrokanaliku o szerokości 190 μm (reprodukowane z [56] za zgodą)


Tak więc w przypadkach, gdy mamy problem zdrowotny wymagający podniesienia poziomu witaminy C w organiźmie bez zastosowania wlewów dożylnych zakup liposomalnej witaminy C jest najlepszą z możliwych opcji.

Uwaga:
Informacje przedstawione w tym artykule nie są napisane przez lekarza i nie są fachową opinią ani poradą medyczną. Nie mogą zastąpić porady i wiedzy pracownika służby zdrowia, np. lekarza. Wszelkie porady, które zamieszczone na tych stronach stosujesz wyłącznie na swoją odpowiedzialność. Odsłony: 431