Numer POGOTOWIA ANTYSEPSOWEGO: 18 262 20 85  więcej info...

Stowarzyszenie nie udziela porad medycznych

O liposomalności słów kilka

Opublikowano: 05.04.2019 Autor: Marek Kleciak
"Dla mnie samego było zaskoczeniem że tylko 5 do 10% się wchlania. To tłumaczy czemu jedząc zdrową żywność nie musimy brać żadnych suplementów."

      W latach 60-tych odkryto tzw. Liposomy, które można obrazowo opisać jako kuliste „skorupki” stworzone z tzw. Fosfolipidów. Wewnątrz takiej skorupki mozna transportować np. leki lub substancje odżywcze do tkanek organizmu. Farmacja uznaje liposomy za „jeden z najlepszych systemów dostarczania leków, ze względu na ich zdolność do kapsułkowania różnych substancji, doskonałą biokompatybilność i łatwą interakcję z biomembranami”. Dopiero w ostatniej dekadzie zaczęto stosować technologię absorpcji liposomów w suplementach diety. Doustną biodostępność suplementów można zwiększyć za pomocą liposomów, aby suplement bezpiecznie osiągnął zamierzony cel. Osiągane są dzięki temu poziomy np. witamin w osoczu, które nie są możliwe do uzyskania tylko przy użyciu dostępnych w handlu tabletek lub kapsułek.
     Amerykańscy naukowcy odkryli, że doustne podawanie witaminy C zamkniętej w liposomach dawało krążące poziomy witaminy C, które były wyższe niż te uzyskiwane przez doustne podawanie niekapsułkowanej witaminy C (proszek, tabletki lub kapsułki) mniejsze jednak niż te wytwarzane po dożylnym podaniu witaminy C.
Podczas gdy terapia dożylna daje najlepsze poziomy w surowicy, liposomy są najskuteczniejszym podawaniem doustnym - bez wad terapii dożylnej. Chociaż technologia absorpcji liposomów nie zastępuje terapii dożylnej, w niektórych przypadkach może być alternatywą.

Od czasu odkrycia, technologia absorpcji liposomów, ma już prawie 50 000 odniesień w bazie danych PubMed.

     W internecie znaleźć mozna opisy jak samemu produkować np. liposomalną witaminę C. Teoria mówi że zamówiamy w internecie kwas askorbinowy, i myjkę ultradźwiękową, taką jak np do czyszczenia okularów. Mieszamy w odpowiedniej proporcji i czekamy... Dzięki temu powinny powstać kapsułki lecytyny w liposomie. Owszem, powstają ale bardzo, bardzo duże. Mają rozmiary wielu mikrometrów gdy tymczasem dizłanie rozpoczyna się w okolicy 150 nanometrów lub mniej. Dobre produkty komercyjne mają rozmiary 100 nanometrów dzieki czemu są dobrze przyswajane. Prawdziwa liposomalna witamina C z wystarczającą fosfatydylocholiną osiąga biodostępność rzędu ponad 90%. W wersji produkowanej w domu osiągamy biodostępność rzędu tylko 5-10% . A to jest dokładnie tak samo jak w przypadku przyjmowania witaminy C w konwencjonalnej formie.

     Jak to robi przemysł?
Poniżej cytat ze strony: https://www.researchgate.net/publication/281313889_Recent_Progress_in_Liposome_Production_Relevance_to_Drug_Delivery_and_Nanomedicine
Dzięki zastosowaniu urządzenia mikroprzepływowego hydrodynamicznego ogniskowania (MHF) z pięcioma wlotami i trzema wylotami (Figura 2A), liposomy są generowane przez hydrodynamiczne ogniskowanie strumienia lipidów rozpuszczonych w etanolu (lub alkoholu izopropylowym) pomiędzy dwoma osłoniętymi strumieniami w kanale mikrofluidycznym [14, 15, 19, 20]. Przepływ laminarny w prostokątnych kanałach mikroprzepływowych o głębokości 100 μm i szerokości 46 μm lub 64 μm w płytce krzemowej umożliwia kontrolowane mieszanie dyfuzyjne na dwóch powierzchniach płynnych, gdzie same lipidy gromadzą się w pęcherzyki. Przepływ mikroprzepływowy jest na ogół laminarny ze względu na małe wymiary kanału i stosunkowo niskie natężenia przepływu. Roztwór lipidów jest wprowadzany do centralnego kanału urządzenia mikroprzepływowego podczas wymiany z kanałem centralnym. Postać liposomów z powodu różnych sił ścinających generuje się na powierzchniach cieczy zmieniając stosunek szybkości przepływu. Proces obejmuje strumień rozpuszczonych lipidów przechodzących między dwoma strumieniami wodnymi w kanale mikroprzepływowym, z mieszaniem i tworzeniem cieczy i tym samym tworzeniem liposomów. Przepływ laminarny w kanałach umożliwia kontrolę mieszania dyfuzyjnego, a tym samym można regulować wielkość i rozkład wielkości liposomów przez regulację natężenia przepływu

Rys. (2). (A) Schematyczny schemat urządzenia mikroprzepływowego z pięcioma wlotami stosowanego do formulacji liposomów [19]; (B) Pięciowlotowe urządzenie mikroprzepływowe do przygotowywania liposomów zawierających oligonukleotydy [18]; (C) Symulacja numeryczna ogniskowania przepływu hydrodynamicznego w trójwlotowym urządzeniu mikroprzepływowym, ilustrująca malejący ułamek molowy etanolu wzdłuż środka kanału jako strumień alkoholu (czerwony) i wodny bufor (niebieski) w mikrokanaliku o szerokości 190 μm (reprodukowane z [56] za zgodą)


Tak więc w przypadkach, gdy mamy problem zdrowotny wymagający podniesienia poziomu witaminy C w organiźmie bez zastosowania wlewów dożylnych zakup liposomalnej witaminy C jest najlepszą z możliwych opcji.

Uwaga:
Informacje przedstawione w tym artykule nie są napisane przez lekarza i nie są fachową opinią ani poradą medyczną. Nie mogą zastąpić porady i wiedzy pracownika służby zdrowia, np. lekarza. Wszelkie porady, które zamieszczone na tych stronach stosujesz wyłącznie na swoją odpowiedzialność. Odsłony: 524

Uwaga

Informacje zawarte na tych stronach nie są podręcznikiem medycyny, ani nie służą do diagnostyki lekarskiej. Są tylko zbiorem informacji dotyczących wspomagania leczenia oraz wrażają opinię ich autorów na podstawie art. 54.1 Konstytucji RP, która to gwarantuje im wolność do wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
Sugestie zawarte tutaj zawarte są tylko i wyłącznie informacją, która może oczywiście być wykorzystana, ale każdy organizm może reagować inaczej.
Każde użycie opisanych substancji musi być skonsultowane z lekarzem. Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za skutki zastosowania zawartych na tych stronach informacji.