Odsłon: 338

W skrócie:

• Przedstawiamy przypadek pacjenta z pojedynczą dawką szczepionki przeciwko SARS-CoV-2.
• Wytworzył odpowiednie poziomy miana w surowicy, ale zmarł 4 tygodnie później.
• Dzięki pośmiertnemu mapowaniu molekularnemu znaleźliśmy wirusowe RNA w prawie wszystkich badanych narządach.
• Nie zaobserwowaliśmy jednak żadnych charakterystycznych cech morfologicznych COVID-19.
• Można było wywołać immunogenność, podczas gdy sterylna odporność nie została ustalona.

Abstrakt:
U pacjenta po jednej dawce, RNA znalezione niemal wszędzie, po szczypaniu 2 pozytywne testy, w wymazie z nosa ilość wirusa mogąca świadczyć o możliwości zarażania innych. Bez objawów kowida. Wcześniej zdrowy człowiek a po szczypawce zaczął mieć poważne problemy zdrowotne i zmarł.


    86-letni mężczyzna, który wcześniej nie miał objawów, otrzymał pierwszą dawkę szczepionki BNT162b2 mRNA COVID-19. Zmarł 4 tygodnie później z powodu ostrej niewydolności nerek i układu oddechowego. Chociaż nie wykazywał żadnych objawów specyficznych dla COVID-19, przed śmiercią uzyskał pozytywny wynik testu na SARS-CoV-2. Wiązanie antygenu białka kolczastego (S1) wykazało znaczące poziomy immunoglobuliny (Ig) G, podczas gdy nukleokapsyd IgG/IgM nie został wywołany. Ostre odoskrzelowe zapalenie płuc i niewydolność kanalików nerkowych uznano za przyczynę zgonu podczas autopsji; jednak nie zaobserwowaliśmy żadnych charakterystycznych cech morfologicznych COVID-19. Pośmiertne mapowanie molekularne za pomocą reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym ujawniło odpowiednie wartości progowe cyklu SARS-CoV-2 we wszystkich badanych narządach (ustnie gardła, błona śluzowa węchowa, tchawica, płuca, serce, nerki i mózg) z wyjątkiem wątroby i opuszki węchowej.Wyniki te mogą sugerować, że pierwsze szczepienie wywołuje immunogenność, ale nie sterylną odporność.

     Przeprowadzono gaztroskopię i kolonoskopię w celu dalszego zbadania przyczyny biegunki. Colonoskopia, w szczególności wykazała wrzodziejącą zmianę lewej giętkości okrężnicy, która była histologicznie zdiagnozowana jako niedokrwienne zapalenie jelita grubego. PCR analiza na próbkach biopsji, po wcześniej zgłoszonej metodzie (Kaltschmidt i in., 2021), był ujemny dla SARS-Cov-2. Leczenie wspierało mesalazynę i dożylną substytucję żelaza. Następnie stan pacjenta pogorszył się pod rozwojem niewydolności nerek. W dniu 24 pacjent w tej samej sali szpitalnej, co nasza sprawa była pozytywna dla SARS-Cov-2. W dniu 25, nasz pacjent testował SARS-COV-2 pozytywny przez PCR w czasie rzeczywistym (RT-PCR), z wartością progową o niskim cyklu (CT) wskazującym o wysokim obciążeniu wirusowym. W dalszej analizie próbki wacika nie było dowodów na zmutowane warianty SARS-COV-2 B.1.1.7, B.1.351 lub B.1.1.28.1. Zrobione razem, wydaje się, że pacjent został zakażony od pacjenta w jego sali szpitalnej. Nasz pacjent przedstawił teraz z gorączką i dyskomfortem oddechowym, a osłuchiwanie płuc wykazywały trzustki. Pomimo rozpoczęcia dodatkowego tlenu (2 l na minutę) i terapii antybiotykowej przez Ceftriaxone, pacjent zmarł z ostrej niewydolności nerek i układu oddechowego w następnym dniu.

     Ocena immunogenności przez pomiaru białka spike (S1) immunoglobulinę wiążącej antygen (Ig) G w próbkach surowicy otrzymanych w dniu 25 wykazano odpowiedź przeciwciała (8,7 U / ml, wartość odniesienia <0,8-1,2 U / ml; Roche Eclia ™), podczas gdy (nukleokapsyd) NCP-IGG / IgM nie został wywołany (<0,1 U / ml, Wartość odniesienia> 1,0 U / ml; Roche Eclia ™). Wyniki te wskazują, że pacjent opracował już odpowiednią immunogenność poprzez szczepienia.

     Badanie postmorma ujawniło ostre obustronne oskrzela z ropniami, czasami otoczonymi bakteryjnymi Cocci (Rysunek 1). Nie było ustalenia powszechnie opisanych objawów związanych z 19-krotnym zapaleniem płuc. W sercu znaleźliśmy hipertrofię bitowniczą (waga 580 g) i histologicznie zdiagnozowaliśmy kardiomiopatię niedokrwienną. Wykryliśmy amyloidozę typu transthyretyny w sercu iw mniejszym stopniu w płucach. Nerki ujawniły zarówno przewlekłe obrażenia z arterioloscleosis i zwłóknieniem śródmiąższowym i ostrą niewydolnością nerek z hydropic rurową degeneracją. Badanie mózgu ujawniło lewą strenoscję tkanki pseudocyjnej, która została zdiagnozowana jako stary obszar zawału.

Rysunek 1.

Rysunek 1. Przedstawiono streszczenie odpowiednich ustaleń histologicznych i wyniki mapowania molekularnego. Histomorfologia uzyskuje się za pomocą standardowej reakcji hematoksylinowej i eozyny, z wyjątkiem mięśnia sercowego po prawej stronie (barwienie Congo Red). Powiększenie jest pokazane przez pręty. Zauważ, że w płucach obserwowaliśmy również kolonie Cocci (strzałka) w obszarach granulocytycznych. Ponadto wyniki mapowania molekularnego podano jako oceniane wartości progowe cyklu reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym dla SARS-Cov-2. Należy pamiętać, że nie można wykryć tylko w węchowej żarówce i wątroby SARS-Cov-2.

Przeprowadziliśmy mapowanie molekularne 9 różnych części anatomicznych formaliny-stałej tkanki osadzonej parafiny, jak opisano wcześniej (Kaltschmidt i in., 2021). RNA ekstrahowano z sekcji parafinowych za pomocą Maxwell RSC (Promega, Madison, WI, USA). Analiza multipleksu RT-PCR docelowała 2 niezależne geny SARS-COV-2-genomu (fluorotyp SARS-COV-2 Plus zestaw; Hain / Bruker, Nehren, Niemcy): Polimeraza RNA zależna od RNA (cel 1) i nukleopeptyd (cel 2). Ujemna wartość odcięcia była CT> 45. Zbadaliśmy 9 różnych próbek tkanek do znanych i odpowiednich ścieżek wirusów rozprzestrzeniających się w organizmie człowieka (rysunek 1). Aby zapobiec zanieczyszczeniu krzyżowemu, każda próbka była bezpośrednio osadzona w oddzielnych kasetach tkankowych i oddzielnie zamocowana w 4% buforowanej fosforanach buforowanej soli fizjologicznej. Wykazaliśmy RNA wirusowe w prawie wszystkich organach badanych, z wyjątkiem wątroby i żarówki węchowej (Rysunek 1).

Szczegółowe badania z autopsji, w tym mapowanie wirusów molekularnych pacjenta szczepionego przeciwko SARS-Cov-2 z dodatnim testem SARS-COV-2, nie został wcześniej zgłoszony, do wiedzy autorów. Sugerujemy, że pojedyncze traktowanie szczepionką RNA BNT162B2 wywołało znaczną immunogenność, jak odzwierciedlenie w zgłoszonych z neutralizacji białek z neutralizującą wartości surowicy IgG. Od tygodni przed szczepieniem, poprzez szczepienia (dzień 1), wkrótce przed śmiercią (dzień 24), pacjent był wolny od jakichkolwiek objawów klinicznych zwykle przypisanych do Kovid-19. Ponadto prace krwi nie wykazały miana Igm, który jest ogólnie obserwowany 7-14 dni po objawie początku (Kim i in., 2020). Jednak pacjent testował SARS-Cov-2 pozytywny. Zarówno wartość CT mierzona w wymazach nosofarngnoalu, a wartości mierzone w formalinie-stałych parafinowo-osadzonych próbek, wskazują obciążenie wirusowe i sugerują transmisję. Ponieważ nasz pacjent zmarł około 2 dni po jego pierwszych dodatnich wynikach testów SARS-COV-2, przypuszczamy, że dane mapowania molekularnego odzwierciedla wczesny etap zakażenia wirusowego. Wczesny etap infekcji może również wyjaśnić, dlaczego pozostały różne regiony, takie jak żarówka węchowa i wątroba (jeszcze) dotknięte przez systemowe rozprzestrzenianie się wirusowe.

Nie obserwowaliśmy żadnych charakterystycznych cech morfologicznych COVID-19 zgłoszonych w kompleksowych badaniach autopsji morfologicznych (Schaller i in., 2020, Edler i in., 2020, Ackermann i in., 2020). Nie znaleźliśmy żadnych typowych oznak rozproszonego uszkodzenia pęcherzyków w płucach, ale zidentyfikowaliśmy rozległą ostrą oskrzeli, ewentualnie pochodzenia bakteryjnego. Doszliśmy do wniosku, że pacjent zmarł z oskrzeli, i ostrej niewydolności nerek.

Nasze ustalenia są zgodne z poprzednimi dowodami z modeli zwierząt, że immunizację przeciwko SARS-COV-2 według szczepienia okazały się zmniejszyć nasilenie patogenezy, zwłaszcza w odniesieniu do ciężkiej choroby płuc, podczas gdy RNA wirusowy utrzymywał się w wymazach nosowych (Van Doroalen i in. , 2020, Vogel i in., 2021). Ostatnio Amit i in. (2021) Opublikowano wyniki na badaniu klinicznym pracowników służby zdrowia przy użyciu szczepionki BNT162B2, która wykazała znaczne wczesne obniżki w infekcji SARS-COV-2 oraz objawowe COVID-19 stawek po podaniu pierwszej dawki szczepionki.

Jeśli chodzi o poważnych działań niepożądanych u pacjentów otrzymujących szczepienie przeciwko SARS-COV-2, przeważają efekty lokalne, a rzadko opisano poważne reakcje systemowe (Yuan i in., 2020). Jednak niedawne raporty zwiększonego ryzyka skrzepów krwi, w szczególności zakrzepicy zatoki żylnej mózgowej w przypadku szczepionki Oxford-Astraazeneca (Mahaza 2021), podniosła kwestię debaty na temat bezpieczeństwa szczepionki Covid-19 w ogóle. Należy wykonać kompleksową analizę danych autopsji, aby zapewnić bardziej szczegółowe spostrzeżenia w śmiertelne działania niepożądane i wszelkie zgony związane ze szczepieniem.

Podsumowując, wyniki naszego badania przypadków autopsji u pacjenta z szczepionką MRNA potwierdzają pogląd, że przez pierwszą dawkę szczepienia przeciwko immunogenności (zdolność substancji do wywołania przeciwko sobie swoistej odpowiedzi odpornościowej) SARS-COV-2 może być już wywołane, podczas gdy sterylna odporność nie jest odpowiednio rozwijana.

Konflikt interesów
Autorzy nie mają żadnych interesów handlowych ani finansowych interesów.

Zatwierdzenie etyczne
Studium przypadku tego przypadku przeprowadzono w ustawieniu projektu niemieckiego "porażki Pandemii", zatwierdzonych przez Stowarzyszenie Medyczne Westfalia-Lippe, Münster, Niemcy (Ref. 2020-575-BS) i przeprowadzane zgodnie z zasadami etycznymi Deklaracja Helsinki. Dostępna była poinformowana zgoda przez Next-of-Kin.

Źródło finansowania
Nie było funduszy otrzymanych od żadnej osoby lub organizacji.

Podziękowanie
Jesteśmy wdzięczni za ekspertową pomoc techniczną Ralf Bode i Nadine Weber (University Hospital of Sowa Uniwersytetu Bielefeld, Lippe Campus, Detmold).

Pobierz pdf (angielski)