Glukometr za darmo [KETOZA]

Konkretna instrukcja jak otrzymać glutometr ketozy za darmo (prawie, bo potrzebna recepta).
https://www.antekpluciennik.pl/glukometr-za-darmo/?fbclid=IwAR3zeL8KyeTlNwqWEoyzb23eN4qS3KBAejwgAxRoiNaFHctBipbEI4Jks20