Numer POGOTOWIA ANTYSEPSOWEGO:
18 262 20 85 
MAPA POGOTOWIA

     Dr Judy Mikovits wypowiada swoja opinie na temat pandemii. Nie ma żadnych naukowych dowodów, że proste maski respiracyjne lub chirurgiczne mogą powstrzymać wirusa. Szczepionki przeciw grypie są główna przyczyna światowej pandemii.

     Proste maski respiracyjne nic nie pomagają!  Natomiast w znaczący sposób, zależnie od swej struktury, ograniczają oddychanie.  Nieefektywny oddech, bądź zbyt niska jego częstość powodują niewystarczający napływ utlenionego powietrza do pęcherzyków płucnych. Spowolnienie oddychania powoduje zaburzenia metaboliczne.
      Zaburzenie dopływu tlenu do komórek powoduje natychmiastową zmianę ich funkcjonowania. Ograniczają one swoją aktywność i przechodzą na tzw. metabolizm beztlenowy.  Dłuższe niedotlenienie powoduje rozwój postępującej kwasicy metabolicznej, prowadzi do nieodwracalnych uszkodzeń komórek i ich obumierania. Konsekwencje mogą być dramatyczne - należą do nich niewydolność wielonarządowa i zgon pacjenta.
      Najbardziej wrażliwe na niedotlenienie są komórki nerwowe - do utraty ich funkcji dochodzi już po 1 minucie hipoksji. Komórki mięśnia sercowego są zdolne do przeżycia w takich warunkach przez około 4 minuty, a mięśni szkieletowych - nawet do 2 godzin.
Objawy: Problemy z koncentracją, pamięcią, kojarzeniem faktów - swego rodzaju "ociężałość umysłowa", uporczywa senność, nawet zaburzenia psychiatryczne mogą być objawem długo utrzymującej się hipoksji.

Konstytucja

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

Art. 54. Zasada wolności poglądów

1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

Materiały zamieszczone na stronach służą wyłącznie do celów edukacyjnych i informacyjnych, czasami tylko poglądowych,
dlatego nigdy nie może zastąpić opinii pracownika służby zdrowia.
Takie jest prawo i sie tego trzymajmy, zgodnie z art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ